"vakta" - Engelsk översättning

SV

"vakta" på engelska

SV vakta
volume_up
[vaktade|har vaktat] {verb}

Där råder fred och det behövs inga soldater till att vakta ledningar.
It is peaceful there and soldiers are not needed to guard the pipeline.
På det hela taget godtas alltså att vargen kan vakta fåren.
In other words, it essentially accepts that the wolf can guard the sheep.
Vakta Dr Ross när hon återvänder till ödemarken.
You will guard Dr. Ross when she re-enters the waste land.
Kan du vara snäll och vakta barnen ikväll.
If you would be kind enough to watch over the children tonight.

Synonymer (svenska) till "vakta":

vakta

Användningsexempel för "vakta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet styrs av politiska gnomer upptagna med att avundsjukt vakta sina små skatter.
It is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
SwedishJag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
I housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
SwedishVad parlamentet oroar sig över är att vargarna ska vakta fåren, så att säga.
This Parliament's concern is that wolves should be put in charge of the sheep, so to speak.
SwedishMed Eurostataffären i tydligt minne är detta utan tvivel liktydigt med att sätta räven att vakta hönsen.
With the Eurostat affair fresh in the memory, that is no doubt like setting the fox to keep the geese.
SwedishVakta din centurier väl men låt dem vila ut.
Post your centurions alert keep them rested well.
SwedishDet är som att låta mössen vakta osten.
It is like leaving cheese to be looked after by mice.
SwedishDärför måste vi exempelvis vakta på att man inte kan gå från det bindande " skall" till det icke bindande " kan" .
We have to ensure, for example, that the binding form of wording "shall' cannot be substituted by the nonbinding form "can' .
SwedishNu bör ni då vara försiktig och vakta det noga eftersom jag har sett att ert röstkort tycks vara speciellt värdefullt.
You must be more careful now and look after it well, since you have seen that your card is obviously especially valuable.
Swedishär som att be vargen vakta fåren!
Asking this government and this army to 'guarantee the safety of the civilian population', is like asking the wolf to look after the sheep!
Swedishär som att be vargen vakta fåren!
Asking this government and this army to 'guarantee the safety of the civilian population ', is like asking the wolf to look after the sheep!
SwedishDärför måste vi exempelvis vakta på att man inte kan gå från det bindande " skall " till det icke bindande " kan ".
We have to ensure, for example, that the binding form of wording " shall ' cannot be substituted by the nonbinding form " can '.
SwedishBäst att vakta maten.
SwedishVakta er tunga.
SwedishSist men inte minst så måste Europeiska unionen alltid vakta sina gränser på lämpligt sätt, en uppgift för vilken det var viktigt att respektera Schengens regelverk.
Last but not least, the European Union must adequately protect its borders at all times, a task for which it was essential to respect the Schengen acquis.
SwedishNaturligtvis måste det finnas en solidaritet mellan generationerna, men denna solidaritet får inte leda till att kvinnan tvingas vara hemma och vakta gamla och barn.
Of course, there must be solidarity between the generations, but this solidarity must not result in women being forced to stay at home to look after the elderly and children.