"vakna till" - Engelsk översättning

SV

"vakna till" på engelska

SV

vakna till {verb}

volume_up
1. allmänt
Det är sent, men vi är vakna, väldigt vakna till och med.
Mr President, Commissioner, it is late, but we are awake, wide-awake even.
2. "efter att ha svimmat o.d."
vakna till
volume_up
to come to {vb} (after losing consciousness etc.)

Användningsexempel för "vakna till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAmerikanerna hotade att vidta laga åtgärder och sanktioner och ICAO verkade vakna till liv.
The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
SwedishDet är sent, men vi är vakna, väldigt vakna till och med.
Mr President, Commissioner, it is late, but we are awake, wide-awake even.
SwedishDet finns bara ett sätt att slippa undan er ändlösa baskiska mardröm: se till att vakna.
The only way to get out of your endless Basque nightmare is a simple one: just wake up.
SwedishRådet måste vakna och ta hänsyn till denna händelse när konventet om unionens framtid inleds.
The Council must wake up and take this matter onboard since the Convention which is going to discuss the future of the Union is about to begin.
SwedishVi borde få dem att vakna till och agera, och dra dem med oss till det internationellt bindande avtal som vi alla så gärna vill ha.
Let us stir them into action and drag them along to the internationally binding agreement we all want so badly.
SwedishEuropa borde känna sig förenat bortom alla politiska motsättningar och vakna upp till det faktum att vi nu vet varför Europa finns.
Beyond all political divisions, Europe should feel united and wake up to the fact that now we know why Europe exists.
SwedishMedvetet, som österrikare, skulle jag därför vilja ropa till regeringarna: Vakna upp, ge de grundläggande rättigheterna en chans i ert eget intresse!
With this in mind, I hope the report in question achieves an overwhelming majority in plenary tomorrow.
SwedishMen å andra sidan håller den vitryska civilbefolkningen på att vakna till, framför allt under påverkan av de demokratiska framstegen i Ukraina.
Approximately 20 newspapers were closed, and three opposition politicians were sentenced to several years’ imprisonment.
SwedishDet vore på tiden att vakna till. Ert nya förslag att sammanföra familjer skapar hopp.
It might be a good idea if you were to slowly learn the error of your ways; your new proposal on the reunification of families certainly gives us hope that you are willing to do so.
SwedishMen å andra sidan håller den vitryska civilbefolkningen på att vakna till, framför allt under påverkan av de demokratiska framstegen i Ukraina.
On the other hand, the civilian population in Belarus is rousing itself, above all under the influence of the democratic breakthrough in Ukraine.
SwedishMen om vi anser att detta är politiskt korrekt måste rådet vakna till, annars kommer vi att förlora kontakten med såväl Förenta staterna som Kina och Indien.
If we think this is politically correct, however, the Council must stir itself here, otherwise we shall lose contact with the United States, as well as with China and India.
SwedishMedvetet, som österrikare, skulle jag därför vilja ropa till regeringarna: Vakna upp, ge de grundläggande rättigheterna en chans i ert eget intresse!
Conscious of my position as an Austrian, I would therefore like to make the following appeal to the national governments: 'wake up, it is in your own interests to give fundamental rights a chance!
SwedishSlutligen skulle jag vilja säga till alla dem som har tvivel om fördraget och EU:s förmåga, att vakna upp till verkligheten.
Finally, I would like to say to anyone who has doubts about the Treaty and Europe's capability, please wake up to reality; the world has already reached its conclusion on the Treaty.
SwedishDet är nu hög tid för oss att visa att vi är trovärdiga och mogna handelspartner, ty på lång sikt ligger det i vårt verkliga intresse att vakna upp till den verklighet som gäller i dag.
It is high time we showed ourselves to be credible and mature trading partners, as waking up to the realities of the present will accord with our real interests in the long term.

Liknande översättningar för "vakna till" på engelska

vakna verb
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English