"vakna" - Engelsk översättning

SV

"vakna" på engelska

SV vakna
volume_up
[vaknade|har vaknat] {verb}

Det är sent, men vi är vakna, väldigt vakna till och med.
Mr President, Commissioner, it is late, but we are awake, wide-awake even.
Håller tanken på det, vetskapen om att detta pågår i världen, inte oss vakna på nätterna?
Does thinking about this, knowing that this is happening in the world, not keep us awake at night?
Vi brukar mötas nära midnatt, så det är fint att vara här i dag och konstatera att alla är vakna.
We are used to meeting close to midnight, so it is splendid to be here today and see everyone awake.
Kommissionen måste vakna, herr kommissionär, och rådet måste vakna.
Commissioner, the Commission needs to wake up; the Council needs to wake up.
Now we move to Johannesburg and our message must be: " Wake up Europe, wake up the Western World ".
Now we move to Johannesburg and our message must be: "Wake up Europe, wake up the Western World".
Det är dags att vakna upp ur dessa illusioner.
It is time to awaken from these illusions.
Jag är mer än glad för att hela Europa nu tycks vara på väg att vakna ur sömnen.
I am more than happy that Europe, in general, now seems to be awakening from its slumbers.
Jag anser att det fins en sovande jätte som håller på att vakna på grund av de grundlösa och brutala övergreppen på kristna.
I believe there is a sleeping giant that is awakening because of the gratuitous and vicious abuse of Christians.
Vi borde få dem att vakna till och agera, och dra dem med oss till det internationellt bindande avtal som vi alla så gärna vill ha.
Let us stir them into action and drag them along to the internationally binding agreement we all want so badly.
Men om vi anser att detta är politiskt korrekt måste rådet vakna till, annars kommer vi att förlora kontakten med såväl Förenta staterna som Kina och Indien.
If we think this is politically correct, however, the Council must stir itself here, otherwise we shall lose contact with the United States, as well as with China and India.

Användningsexempel för "vakna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har verkligen sjusovare inom EU som skulle kunna vakna upp när som helst.
We certainly have sleepers within the EU, who could become active at any time.
SwedishIngen tycker om att vakna upp från en allmän narkos i en främmande omgivning.
Nobody enjoys waking up from a general anaesthetic in a strange environment.
SwedishJag är mer än glad för att hela Europa nu tycks vara på väg att vakna ur sömnen.
I am more than happy that Europe, in general, now seems to be awakening from its slumbers.
SwedishKanske har de nuvarande energiproblemen i Förenta staterna och Europa fått oss att vakna.
Perhaps the present energy problems in the United States and Europe have woken us up.
SwedishVakna upp ur trollspöets makt och rösta för den alternativa kompromissen.
You should snap out of the spell you are under and vote in favour of the alternative compromise.
SwedishVi måste vara vakna och uppmärksamma, akta oss för ormens ägg som Ingmar Bergman lärde oss.
We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us.
SwedishDet är verkligen dåligt, så nu måste medlemsstaterna vakna upp!
It is simply not good enough, so make sure you in the Member States get your act together.
SwedishDet är på arbetsplatsen vi tillbringar större delen av vår vakna tid.
It is in the workplace that we spend most of our waking lives.
SwedishSkandalen har fått EU:s myndigheter att vakna och reagera.
The scandal has made the European authorities sit up and take notice.
SwedishVakna upp ur förtrollningen och rösta nej till Nassauer och ja till den alternativa kompromissen.
Stop being so bewitched and vote against Mr Nassauer and in favour of the alternative compromise.
SwedishVi måste vakna, arbeta och sova som om den tilliten måste vinnas på nytt varje dag.
For a quarter of a century this Chamber has gathered powers and asked European citizens for respect, for trust.
SwedishAtt helt enkelt vakna upp en morgon och höra att de har en konstitution kommer inte att lugna dem.
Simply waking up one morning to hear that they have a Constitution is not going to reassure them.
SwedishI stället måste vi alltid vara vakna inför den fattigdom och olycka som människor runt om i världen lider av.
Instead, we must always be alert to the poverty and misfortune of people the world over.
SwedishTonen var tillräckligt tydlig för att den rumänska regeringen skulle vakna.
Mr President, today, we are holding the concluding debate on the accession of ten candidates to the European Union.
SwedishEmellertid kommer EU:s medborgare, särskilt i Storbritannien, att vakna upp snart och se vad som pågår.
However, the citizens of Europe – especially those in Britain – are waking up to what is going on.
SwedishHåller nationella regeringar och Europaparlamentet äntligen på att vakna upp inför problemets omfattning?
Are national governments and the European Parliament at last waking up to the scale of the problem?
SwedishHar de problem att hålla sig vakna så här sent på dagen?
It is because they lock themselves in their rooms.
SwedishOm någon skulle vakna upp i Afrika och säga att han eller hon tänkte bli homosexuell från och med nu vore denna person galen.
Anyone in Africa who woke up and said: 'Today I am going to be homosexual' would be insane.
SwedishAlla mina sinnen är vakna och levande på ungefär samma sätt som ett barn kan känna -- den där känslan av enhet.
All my senses are alert and alive in much the same way as an infant might feel -- that feeling of oneness.
SwedishVad behövs mer för att parlamentet ska vakna upp och se att vi helt har tappat kontakten med våra väljare?
What more is needed before Parliament wakes up and sees that we are completely out of touch with our electorates?

Lär dig andra ord