"vänster" - Engelsk översättning

SV

"vänster" på engelska

EN
EN
EN
SV

vänster {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
vänster
Kan ni säga mig om skriften skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Löpning: det är i grund och botten bara höger, vänster, höger, vänster.
Running -- it's basically just right, left, right, left -- yeah?
(Livliga och ihållande applåder från vänster och från vänster mitt)
(Loud and sustained applause from the left and centre left)
2. "ridning", sport
vänster
volume_up
near {adj.} (riding)
3. "i högertrafik", fordonsteknik
vänster
volume_up
offside {adj.} [GBR] (driven on the right)

Användningsexempel för "vänster" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
Drag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
SwedishOm Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
Click here to align the table centered between the left and right page margins.
SwedishDetta handlar inte om någonting annat än politisk teater mellan vänster och höger.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
SwedishHär söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).
Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).
SwedishIndelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
SwedishVet kommissionsledamoten till höger vad kommissionsledamoten till vänster gör?
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?
SwedishMed negativa tal placerar du objektet till vänster, med positiva till höger.
A negative value shifts the object to the left and a positive value to the right.
SwedishMina kollegor här till vänster och höger har inte heller sett dig begära ordet.
My staff to the right and left of me here did not see you signalling either.
SwedishSökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som ikoner på själva kartan.
Search results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
SwedishMata in text på etiketten uppe till vänster och formatera teckensnittet som du vill.
Enter your text in the top left label and format the font the way you want it.
SwedishDärför var det inte så att nazismen stod till höger och kommunismen till vänster.
Therefore it was not the case that Nazism was on the Right, and Communism on the Left.
SwedishAnvänd zoomningsverktyget till vänster på kartan för att zooma in ett land och en ort.
Use the zoom tool on the left side of the map to zoom in on a country and a city.
SwedishSökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som markörer på kartan.
Search results appear in the left panel of the page and as markers on the map itself.
SwedishDe här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
The display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
SwedishDå är det vänster hjärnhalva.
If you concentrate and calculate, then you go to -- then it's the left brain.
SwedishKlicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.
Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.
SwedishDen tjänsteman som sitter till vänster om er tittade på mig, men informerade er inte.
The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.
SwedishI det här rotationsfältet anger du om förflyttningen ska göras till höger eller vänster.
In this spin box, enter the distance to be shifted to the right or to the left.
SwedishMed ikonen infogar du tre punkter på diagonalen nerifrån vänster upp till höger.
Use this symbol to insert three dots on a diagonal from the bottom left to the top right.
Swedish(Flera ledamöter från vänster höll upp plakat där man fördömde kriget i Irak.)
(Several Members on the left held up placards denouncing the war in Iraq)