"vända" - Engelsk översättning


Menade du vånda
SV

"vända" på engelska

EN

SV vända
volume_up
{utrum}

vända (även: förändring, attack, nummer, tjänst)
volume_up
turn {substantiv}
Vi här i Europaparlamentet har inte rätt att vända ryggen åt denna fråga.
We here, in the European Parliament, do not have the right to turn our backs on this issue.
Om jag var du, skulle jag vända om med detsamma.
You know, if I was you, son, I'd turn around and go back right now.
I går hotade faktiskt ett turkiskt jaktplan att tvinga en Frontex-helikopter att vända.
In fact, yesterday, a Turkish fighter plane threatened to force a Frontex helicopter to turn back.

Synonymer (svenska) till "vända":

vända
Swedish

Användningsexempel för "vända" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
That is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
SwedishI framtiden bör den enda möjligheten vara att vända sig till kapitalmarknaden.
In future, recourse to the capital market should be the only option available.
SwedishDärför är punkterna 2 och 12 i betänkandet skrivningar som vi måste vända oss emot.
For this reason we must object to the statements in points 2 and 12 of the report.
SwedishFrågan är hur vi skall kunna hjälpa de afrikanska länderna att vända sitt öde.
The question is, how can we help the African countries to ward off this fate?
SwedishJag vill nu vända mig till er som parlamentets talman.
   Ladies and gentlemen, I should now like to address you as President of the House.
SwedishLyckligtvis håller trenden på att vända och sjukdomen är nu inte längre lika utbredd.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
SwedishHan bör därför vända sig till de myndigheterna för att avhjälpa problemet.
He should therefore address himself to those authorities in order to get redress.
SwedishTill mig kan du vända dig om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande.
To me, you can contact if you have questions about your health and wellbeing.
SwedishRosita bör stå på sig och eventuellt vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster.
Rosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
SwedishJag vill använda de sista två minuterna till att vända mig till rådet.
Mr President, I wanted to use the last two minutes to appeal to the Council.
SwedishDet är parlamentet ensamt som beslutar på vilket sätt det vill vända sig till gruppen.
It is for Parliament alone to decide in what way it wants to submit to the group.
SwedishOm ni har praktiska problem, tveka inte att vända er till oss skriftligen.
If you have practical problems, do not hesitate to lay them before us in writing.
SwedishVi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
SwedishMin grupp tycker att man skall vända sig mot denna klassbestämda organisation.
My group believes that this class-determined type of organisation must be objected to.
SwedishLåt mig vända mig till fru Thors som frågade om decentralisering på detta område.
Let me address Mrs Thors who asked about decentralisation in this field.
SwedishJag ska därför direkt vända mig till dig, kommissionsledamot Algirdas Šemeta.
I would therefore like to address you quite directly, Commissioner Šemeta.
SwedishOm du vill veta mer kan du vända dig till en europeisk arbetsrådgivare.
If you need additional information you can contact a European employment adviser.
SwedishOm européerna vill undvika det värsta, måste de stå enade och vända allt till det bästa.
If they want to avoid the worst, Europeans must be united to prepare the best.
SwedishNu hade jag tänkt vända mig till den svenske statsministern, men han finns inte här.
I had intended to address the Swedish Prime Minister, but he is not here.
SwedishDet är helt enkelt att vända sig mot Europeiska unionens värderingar och normer.
Such behaviour amounts to downright defiance of the norms and values of the European Union.