SV

utspel {neutrum}

volume_up
utspel (även: steg, flytt, åtgärd, drag, flyttning)
volume_up
move {substantiv}
För några månader sedan gjordes ett utspel i denna kammare för att legalisera cannabis.
Some months ago there was a move in this House to legalize cannabis.
Det behövs dock positiva utspel av Kuba om landets politiska fångar.
However, positive moves by Cuba on its political prisoners are needed.
Vi måste reagera på ett sådant utspel.
We will need to react to such a move.
utspel

Användningsexempel för "utspel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi behöver ersätta korta utspel med långsiktigt, djupgående samarbete.
We need to replace short-term initiatives with long-term, in-depth cooperation.
SwedishTrojkan gjorde nyligen ett utspel om tillämpningen av dödsstraff i Nigeria.
The Troika recently made a demarche on the application of the death penalty in Nigeria.
SwedishJag välkomnar dessa signaler – de är gnistor av hopp och lovande utspel.
I welcome these signals – they are sparks of hope and promising gestures.
SwedishFör några månader sedan gjordes ett utspel i denna kammare för att legalisera cannabis.
Some months ago there was a move in this House to legalize cannabis.
SwedishDet behövs dock positiva utspel av Kuba om landets politiska fångar.
However, positive moves by Cuba on its political prisoners are needed.
SwedishKommissionens utspel om jordbruket bygger också på en uppdelning av medlemmarna i två klasser.
The Commission's proposal on agriculture also operates with two classes of Member State.
SwedishI hela Irakfrågan har man hört olika utspel från olika huvudstäder.
In all facets of the Iraq issue we have heard differing views from different capital cities.
SwedishDet här är varken rätt tid eller plats för politiska utspel.
This is neither the time nor the place for gesture politics.
SwedishJag uppmanar därför den höga representanten Catherine Ashton att göra ett utspel mot den kinesiska regeringen.
I therefore call on the High Representative, Baroness Ashton, to make a démarche with Beijing.
SwedishDen senaste tidens utspel tycks vara en del av detta mönster, även om de denna gång har riktats mot Europa.
These latest moves appear to be part of that pattern, albeit aimed at a European audience this time.
SwedishJag tycker att det är tråkigt att det finns ledamöter här i parlamentet som är ute efter att försvaga kommissionens utspel.
I find it sad that there are MEPs who are trying to weaken the Commission' s proposal.
SwedishDet är därför tillfredsställande att kommissionen nu uppmanas att komma med ett samlat utspel på detta område.
It is therefore pleasing to find that the Commission is now being challenged to come up with a collective approach to the area.
SwedishJag välkomnar därför ert utspel.
I would therefore very much welcome your proposal.
SwedishDärför har kommissionen gjort detta utspel och talat om för parlamentet och medlemsländerna att vi måste göra något.
That is why the Commission has taken the initiative of telling Parliament and the Member States that we have to do something.
SwedishVi måste reagera på ett sådant utspel.
SwedishSom sagt, jag stöder betänkandet och kommissionens utspel och hoppas att rådet skall komma med till sist.
As I have said, I support both the report and the Commission's initiative, and I hope that in the end we shall also get the Council on board.
SwedishMåndagen den 4 januari gjorde kommissionsledamot Karel De Gucht ett utspel på partikontoret för det flamländska partiet Open VLD.
On Monday, 4 January, Commissioner Karel De Gucht made a statement at a meeting of the executive of the ‘Open VLD’ party.
SwedishFör övrigt vill jag säga att jag tycker att kommissionens utspel inom det här området uppvisar otroligt många bra aspekter.
I also want to say that I think there are an incredibly large number of good things in the Commission's proposals in this area.
SwedishFör övrigt vill jag säga att jag tycker att kommissionens utspel inom det här området uppvisar otroligt många bra aspekter.
I also want to say that I think there are an incredibly large number of good things in the Commission' s proposals in this area.
SwedishDärför är det så att vi i hög grad endast svarar på kommissionens utspel, vilken helt riktigt reagerat på den fasansfulla Estoniaolyckan.
Therefore we are very much responding to the Council, which is quite rightly reacting to the full horror of the Estonia tragedy.