"utmana" - Engelsk översättning

SV

"utmana" på engelska

SV utmana
volume_up
[utmanade|har utmanat] {verb}

Det finns fortfarande mod och styrka nog att utmana honom.
There is courage still, strength enough perhaps to challenge him.
Vad kan vara mera ärofullt... än att få utmana kejsaren själv på arenan?
And what could be more glorious... than to challenge the emperor himself in the great arena?
Om de är det, låt oss utmana WTO om de fattar ett negativt beslut.
If they are, let us challenge the WTO if they give an adverse decision.
utmana (även: våga, trotsa, tordas, töras)
Man har vågat utmana dem som betraktade sig själva som osårbara.
It has dared to challenge those who thought of themselves as untouchable.
I år går priset till en lärare vars ambition är - rolig undervisning och självständiga elever som vågar utmana honom själv som lärare - kunskapsmässigt.
This year the award goes to a teacher whose ambition are - enjoyable teaching and independent learners who dare to challenge the teacher in knowledge.
Han sitter där efter grundlösa anklagelser och utan någon som helst anledning – det enda skälet är att han vågade utmana president Hosni Mubarak.
He is there because of flimsy charges; he is detained for nothing; he is detained because he dared to stand against President Mubarak.
utmana (även: trotsa, gäcka)
Sedan vi var små kunde vi utmana hela arméer.
Since we were boys, we could stand alone and defy an army.
Man väntade sig ett överklagande till högre instans, men professor Aghajari var modig nog att utmana rättsväsendet genom att vägra att överklaga.
He was expected to appeal to a higher court, but Professor Aghajari had the courage to defy the legal system by refusing to go to appeal.
   – Utmana mig inte vid denna tid på dagen, herr Posselt!
   Do not tempt me at this hour of the day, Mr Posselt!
Utmana mig inte vid denna tid på dagen, herr Posselt!
Do not tempt me at this hour of the day, Mr Posselt!
Det bör vi visserligen vara nöjda med, men vi bör inte utmana ödet.
However, although we should be pleased with this, what we should not do is tempt fate.
Man väntade sig ett överklagande till högre instans, men professor Aghajari var modig nog att utmana rättsväsendet genom att vägra att överklaga.
He was expected to appeal to a higher court, but Professor Aghajari had the courage to defy the legal system by refusing to go to appeal.

Synonymer (svenska) till "utmana":

utmana
Swedish

Användningsexempel för "utmana" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAllt det skulle kunna utmana idrottens frihet att fungera som den gjort hittills.
All this could be challenging the freedom of sport to operate as it has up to now.
SwedishDet menas att utmana det vi tar för givet, saker vi tycker är självklara.
It means challenging what we take for granted, things that we think are obvious.
SwedishAtt ställa sig upp och tala för brist på samstämmighet vore att utmana politiskt.
It would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
SwedishDe har visat prov på ett oerhört mod genom att utmana diktatorerna.
They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.
SwedishAtt vi fortsätter att utmana och kräva måste ligga till grund för hela reformprocessen.
That has to be at the heart of the whole reform process that we keep challenging and asking for.
SwedishDet krävs mer än guld för en man att bli värdig att utmana en kung.
It takes more than gold to make a man worthy to fight a king.
SwedishOm ni låter bli att utmana ödet är det över i ett huj.
If you don't test your collars, this will all be over soon.
SwedishDet är inga vackra ord som passar alla: vi måste utmana textillobbyn, jordbrukarnas lobbygrupper.
Not everybody agrees that these are good principles: there will be opposition from the textiles lobby, the farmers lobby.
SwedishMan måste utmana ungarna med intressanta saker.
We've got to show these kids interesting stuff.
SwedishEuropa måste utmana konkurrenterna med kvalitet och mervärde som huvudsakliga tillgångar, snarare än kostnadskontroll.
Europe must take on the competition with quality and added value as its main assets, rather than cost control.
SwedishLåt oss utmana medborgarna och kräva engagemang och svar på frågor som vägledning för hur vi vill att EU skall utvecklas.
I am hopeful and I look forward to a lively debate, but this time involving everyone who wishes to participate.
Swedish"Allting vi gör, vi tror på att utmana status quo.
SwedishVi rekommenderar att utmana misslyckandena, men också att bygga vidare på positiva insatser, och att söka utrymme för vidare framsteg.
We recommend challenging the failures but building on achievements, and identifying room for further progress.
SwedishDet verkliga problemet är följande: alla vi som har försökt att göra vår plikt kan inte ens tänka sig att utmana Förenta staterna.
The real problem is this: each of us who has tried to do his or her duty cannot even think of challenging the United States.
SwedishLåt oss utmana EU-motståndarna.
SwedishDet är att utmana ödet.
It leaves a lot of hostages to fortune.
SwedishVi är inte vana vid att utmana religiösa idéer och det är väldigt intressant att se hur mycket ilska Richard skapar när han gör det."
So, we're used to not challenging religious ideas and it's very interesting how much of a furor Richard creates when he does it."
SwedishDebatterna om Agenda 2000, som kommer att få Europa att framgångsrikt utmana framtiden i en ny sjuårsperiod, har kommit i gång.
The debate on Agenda 2000 is also underway and will put Europe in a position to face the challenges of the next seven years successfully.
SwedishVem vågar utmana mig?
SwedishMan måste utmana dem.