"ute" - Engelsk översättning

SV

"ute" på engelska

EN
SV

ute {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Jag ber att den vilt råmande vildsvinshopen där ute lugnar ned sig.
Mr President, I would ask the wild boar roaming wild out there to calm down.
Jag tror att vi är sent ute, kanske alltför sent ute, för att här bedriva någon forskning.
It is I think perhaps too late for us to carry out research in this area.
♫ ♫ Alla är ute på glada Manhattan i Januari ♫ (Visslingar) Allihopa!
♫ ♫ Everyone's out in merry Manhattan in January ♫ (Whistling) Everyone!
Jag ber att den vilt råmande vildsvinshopen där ute lugnar ned sig.
Mr President, I would ask the wild boar roaming wild out there to calm down.
De vet, Lee, och de är ute efter mig och jag vet att jag åker dit.
They know, and they've come after me, and I know, I'm gonna go down
Ändringsförslag 8 kommer inte att fungera, eftersom definitionen av ” dag ute ur hamn ” måste stämma överens med andra förordningar.
Amendment No 8 will not work, as the definition of ‘ days absent from port’ must correspond with that laid down in other regulations.
2. sport, vardagligt
Låt oss slutligen ta upp det olyckliga konstitutionella fördraget, som har varit helt ute ganska länge nu.
Finally, let us turn to the ill-fated draft Constitutional Treaty, which has been a dead duck for some time now.
3. bildligt

Synonymer (svenska) till "ute":

ute
Swedish

Användningsexempel för "ute" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är inte ert specialområde, så tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
It is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
SwedishDet stämmer att saker och ting inte händer tillräckligt fort ute i verkligheten.
It is right to say that things are not moving quickly enough on the ground.
SwedishMen självklart är vi angelägna om att få se mer påtagliga resultat ute i samhället.
We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
SwedishVi är ute på hal is här. Vår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
SwedishTiotusentals av dessa medborgare fanns ute på Strasbourgs gator i eftermiddags.
There were many tens of thousands of them this afternoon in the streets of Strasbourg.
SwedishAngående: Andelen kvinnor på ansvarsfulla poster ute i arbetslivet, uttryckt i procent
Subject: Women's participation in positions of responsibility in the job market
SwedishJag är tacksam om ordföranden inte använder klubban förrän min tid är ute.
I would be grateful if the President did not use the gavel before my time was up.
SwedishÖppna gränser kan lätt leda till att vi låser ute dynamik och förbättringar.
Open borders could easily lead to us closing the door on dynamism and improvements.
SwedishDet vi är ute efter är att produkten ska tillverkas enligt europeiska standarder.
What we are looking for is for this product to be made according to European standards.
SwedishOch en del av de människor du träffar ute på vägarna... är helt fantastiska människor.
And some of the people that you meet on the road... are really amazing people.
SwedishÖsterrike är inte ute efter att rädda sitt miljöpoängssystem långt in i framtiden.
Austria does not simply want to keep its ecopoint system well into the distant future.
SwedishDet betyder att kommissionen tar till sig det som fungerar väl ute i regionerna.
This shows that the things that work well in the regions are taken up by the Commission.
SwedishFru Sommer, jag vill även säga er att jag inte är ute efter ökade befogenheter.
Mrs Sommer, may I say to you also that I am not looking for competences.
SwedishDet är emellertid också mycket viktigt att finansiera praktiska åtgärder ute på fältet.
However, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
SwedishDe som bara är ute efter snabba rubriker, de som bara vill ha publicitet, ska rösta nu.
Those who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
SwedishDet är bara på utrikesdepartementen ute i medlemsstaterna som man inte har begripit!
Only in the foreign ministries of our countries is that not yet understood!
SwedishVi bör vara beredda på ett stödja dem som tar itu med de här problemen ute på fältet.
We should be prepared to support those who are addressing the problems on the ground.
SwedishDet är växtkraften och möjligheten att skapa fler jobb som våra väljare är ute efter.
It is growth and the prospect of creating more jobs which our voters are looking for.
SwedishVi vill betona ett antal punkter som anses enormt viktiga av folk ute på fältet.
It emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
SwedishJag skulle bara vilja dementera att vi är ute efter att störa verksamheten.
I simply want to refute that our sole aim would be to disturb proceedings.