"utbud" - Engelsk översättning

SV

"utbud" på engelska

EN
volume_up
utbud och efterfrågan {substantiv} [exempel]
SV

utbud {neutrum}

volume_up
1. allmänt
utbud
På den egna kulturgrunden kan man sedan bygga internationell växelverkan och utbud som stöder det valda temat.
You can then build a selected theme on that individual cultural base, taking advantage of reciprocal action and cultural offerings on an international basis.
Näringslivet efterlyser i allt högre grad ett utbud av lösningsorienterade utbildningar och yrkesutbildningar som är direkt relaterade till praktiska krav.
Industry is increasingly calling for education and training offerings to be related directly to practical requirements and oriented towards solutions.
Eftersom mediamarknaden är en fråga om utbud och efterfrågan, alltså stenhårda affärer, tas ingen hänsyn till utbudets effekter.
Since the media market is a matter of supply and demand, i. e., a question of hard business, the providers pay no attention to the consequences of various offerings.
2. "stor samling"
utbud (även: kollektion)
volume_up
panoply {substantiv} (a wide range, display)
3. ekonomi
utbud
Det perspektiv som detta inhemska utbud erbjuder är inte tillräckligt.
This indigenous supply does not offer an adequate prospect for the future.
Mångfalden i bokhandlarnas utbud kommer mycket sannolikt att minska.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
Däremot, när man gör det, så uppstår det ju totalt kaos kring utbud och efterfrågan.
On the contrary, supply and demand become totally chaotic when that happens.
4. näringsliv
utbud
Det perspektiv som detta inhemska utbud erbjuder är inte tillräckligt.
This indigenous supply does not offer an adequate prospect for the future.
Mångfalden i bokhandlarnas utbud kommer mycket sannolikt att minska.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
Däremot, när man gör det, så uppstår det ju totalt kaos kring utbud och efterfrågan.
On the contrary, supply and demand become totally chaotic when that happens.

Användningsexempel för "utbud" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
SwedishDäremot, när man gör det, så uppstår det ju totalt kaos kring utbud och efterfrågan.
On the contrary, supply and demand become totally chaotic when that happens.
SwedishMässan ger på ett och samma ställe en totalöverblick över det utbud som finns.
The fair provides a complete overview, in one and the same place, of what is on offer.
SwedishNär lagren minskar, beror det både på ett minskat utbud och på en ökad efterfrågan.
When stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
SwedishStändig konkurrens inom branschen har lett till ett större utbud och billigare flyg.
Constant competitiveness in the industry has led to a wider choice and cheaper flights.
Swedish– Vi har ett rikt kulturliv; det finns ett enormt utbud jag kan informera om.
“We have a rich cultural life; there is a great variety on offer that I can inform about.
SwedishVi skall också vara tacksamma för att vi hade ett gott utbud av professionella kandidater.
We must also be grateful that we had a good supply of professional candidates.
SwedishI själva centrum finns ett stort utbud av restauranger, caféer och butiker.
The city of Luleå offers a large variety of restaurants, cafes and shops.
SwedishIdag har vi ett nästan obegränsat utbud av telefoner, speciellt inom mobiltelefonin.
We now have an almost unlimited variety of phones, especially in the world of cell phones.
SwedishDet perspektiv som detta inhemska utbud erbjuder är inte tillräckligt.
This indigenous supply does not offer an adequate prospect for the future.
SwedishDå erbjuder Luleå ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser, allt inom ett smidigt avstånd.
Luleå offers a rich variety of experiences and activities, all within easy reach.
SwedishUnga människor möter ett allt större utbud av utbildningsalternativ.
Young people are confronted with an increased number of educational choices.
SwedishDessutom finns det ingen plats där utbud och efterfrågan kan mötas.
In addition, there is nowhere at all where supply and demand can be matched.
SwedishDet är avgörande för ett balanserat utbud, och det gynnar även kvaliteten.
This is crucial for a balanced supply, and it also benefits quality.
SwedishMångfalden i bokhandlarnas utbud kommer mycket sannolikt att minska.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
SwedishDet bör framhållas att människohandeln styrs av både utbud och efterfrågan.
It should be stressed that human trafficking is driven by the forces of both supply and demand.
SwedishOm detta leder till ett mera begränsat utbud av produkter bör vi acceptera det.
If this leads to a more limited choice of products, so be it.
SwedishDetta kommer att leda till ett större utbud och lägre priser på reservdelar.
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.
SwedishBetänkandet förmedlar ett tydligt budskap om insatser för att minska utbud och efterfrågan.
The report conveys a clear message about the actions required to reduce supply and demand.
SwedishHär hittar du Luleå tekniska universitets samlade utbud av utbildningar inom gruv- och berg.
Luleå University of Technology offers a range of educations in the mining and rock fields.

Synonymer (svenska) till "utbud":

utbud
Swedish