"utan uppehåll" - Engelsk översättning

SV

"utan uppehåll" på engelska

SV utan uppehåll
volume_up
{adverb}

utan uppehåll (även: bort, undan, hela tiden, iväg)
volume_up
away {adv.}
utan uppehåll
Vi har arbetat utan uppehåll sedan vi valdes 1999.
It has been non-stop ever since we were elected in 1999.
utan uppehåll (även: tillsammans, samtidigt, på samma gång, ihop)

Synonymer (svenska) till "utan uppehåll":

utan uppehåll
Swedish

Liknande översättningar för "utan uppehåll" på engelska

utan adverb
English
utan konjunktion
English
utan preposition
uppehåll substantiv
uppehålla verb

Användningsexempel för "utan uppehåll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHela världen är medveten om att ett krig har pågått utan uppehåll i denna region sedan 2003.
The whole world is aware that the region has continuously been at war since 2003.
SwedishUnder kriget i Jugoslavien bombade amerikanska flygplan utan uppehåll städer och dödade civila.
During the war in Yugoslavia, American aircraft continuously bombarded towns, killing civilians.
SwedishJag kan säga er att jag har gjort återkommande besök i regionen sedan år 1991, praktiskt taget utan uppehåll.
I must tell you that I have been visiting it since 1991, more or less continuously.
SwedishKlockan är redan 13.10 och vi har röstat utan uppehåll sedan 9.30, med stor framgång förresten.
It is already 1.10 and we have been voting without a break since 9.30 this morning, which does us some credit.
SwedishDe arbetar utan uppehåll från morgon till kväll, utan att få någon mat, med undantag av lite stekt ris.
They work without a break from morning until night, with no food except a small quantity of toasted rice.
SwedishAlla som inte är EU-medborgare och som har bott där utan uppehåll i fem år kommer att ha rätt att delta.
All non-EU citizens who have lived there without interruption for five years will have the right to participate.
SwedishEU arbetar utan uppehåll med FN och andra partner, däribland Förenta staterna, för att finna en lösning på denna kris.
The EU is working around the clock with the UN and other partners, including the United States, to find a solution to this crisis.
SwedishJag agerade i alla fall utan uppehåll.
SwedishTempusprogrammet för de central- och östeuropeiska länderna startades år 1990 och har sedermera fortsatt utan uppehåll.
The Tempus programme, which concerns the central and eastern European countries, began in 1990 and has since continued uninterrupted.
SwedishJag känner läkare i Förenade kungariket som arbetar 56 timmar utan uppehåll och från klockan 9 på lördag morgon till klockan 5 på måndagseftermiddagen är inte ovanligt.
I know doctors in the UK who work 56-hour shifts consecutively; 9 am on Saturday to 5 p.m. on Monday is not uncommon.
SwedishJag känner läkare i Förenade kungariket som arbetar 56 timmar utan uppehåll och från klockan 9 på lördag morgon till klockan 5 på måndagseftermiddagen är inte ovanligt.
I know doctors in the UK who work 56-hour shifts consecutively; 9 am on Saturday to 5 p. m. on Monday is not uncommon.
SwedishMånga medborgare kan nu utan uppehåll åka från Finland ända till Portugal, även om det finns detaljer som i sin helhet skulle kunna var bättre.
Many citizens can now travel straight through from Finland to Portugal without stopping, even though there may well still be room for improvement in certain details.
SwedishOm du fortsätter att arbeta utomlands utan att göra detta uppehåll räknas du automatiskt som ”utflyttad”, och måste då betala in till värdlandets system.
If you continue to work abroad without this gap, you'll automatically acquire "expatriate" status, meaning you have to pay contributions to the host-country system.