"ursäkt" - Engelsk översättning

SV

"ursäkt" på engelska

SV

ursäkt {utrum}

volume_up
1. allmänt
Med 100 olika modeller till förfogande finns det ingen ursäkt för misslyckande.
With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.
Det vore en perfekt ursäkt för extremistiska och främlingsfientliga krafter.
This would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
Detta får dock inte tjäna som ursäkt för att inte tillämpa EU: s regler om upphandling.
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
ursäkt (även: alibi, bortförklaring)
volume_up
alibi {substantiv}
Men en kulturtradition - oavsett vilken den är - kan aldrig utgöra en ursäkt för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.
But a cultural tradition cannot be used as an alibi for trampling all over human rights.
Det ogynnsamma ekonomiska klimat som vi för närvarande har bör inte tjäna som en ursäkt eller förevändning för att inte fortsätta att förbättra den ytterligare.
The adverse economic climate we face at the moment should not be used as an alibi or pretext for failing to strengthen it still further.
Vi kan dock inte tillåta att Europeiska unionen involveras i en dialog som kommer att missbrukas av motparten som ett alibi eller en ursäkt, så att säga.
However, we cannot allow the European Union to get involved in a dialogue that will be abused by the other side as, so to speak, an alibi or as a whitewash.
ursäkt (även: försvarstal, avbön, apologi)
Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Jag ber inte om ursäkt för denna inställning för jag är övertygad om att den är riktig.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
Därför förväntar jag mig en offentlig ursäkt och inte det vanliga arroganta svaret.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
ursäkt (även: svar, påstående, bön, försvar)
volume_up
plea {substantiv}
Jag ber om ursäkt om jag nu inte följer protokollet, men jag kan inte låta tillfället gå mig ur händerna att framföra en vädjan.
Madam President, Commissioner, I apologise if I am now breaking with protocol, but I cannot pass up this opportunity to make a passionate plea.
2. vardagligt
ursäkt
volume_up
out {substantiv}
Jag ville be om ursäkt om jag avskräckte dig med kyssarna.
So, I just wanted to say I'm sorry if I freaked you out with the whole kiss thing.
Jag anser att respekten för denna kammare kräver att man förklarar sig och ber om ursäkt.
Out of respect for the House, I think he is duty bound to apologise and give us an explanation.
Jag ber om ursäkt för att jag hoppade över en av era frågor.
Mr Staes, I am sorry for having left some of your questions out.

Synonymer (svenska) till "ursäkt":

ursäkt

Användningsexempel för "ursäkt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHerr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
Mr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
SwedishHerr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
SwedishJag ber om ursäkt om jag inte uttryckte mig tillräckligt klart.
(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
SwedishVi har förbisett den här saken och det ber jag om ursäkt för.
Mr President, this is something we overlooked, for which I sincerely apologise.
SwedishJag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
SwedishJag ber om ursäkt för att jag sa att ni hade en minut på er att tala.
Mr Matsakis, I apologise for announcing that you had one minute's speaking time.
SwedishHerr Gargani, som jag ersätter, hälsar och ber om ursäkt.
   . – Mr President, Mr Gargani, for whom I am deputising, sends his apologies.
SwedishIngen av oss bör be om ursäkt för hur vi har tagit oss hit där vi står i dag.
None of us should make any apologies for how we came to be in this place today.
SwedishDet finns ingen ursäkt för att utarbetandet av ett direktiv om denna fråga försenas.
There is no justification for the delays in drafting a directive on this matter.
SwedishDet är inte vad som står i mina papper, och jag ber verkligen om ursäkt, fru talman.
That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.
SwedishNi kan gott skaka på huvudet, herr Watson, men det vore bättre om ni bad om ursäkt.
Well may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
Swedish   – I så fall ber jag ödmjukt om ursäkt efter att ha hört detta efterlängtade slut.
   In that case, I apologise most humbly for hearing this much-anticipated end.
SwedishJag ber om ursäkt för olägenheten, men jag skulle vilja ha ett ärligt svar.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
SwedishDet räcker inte med att patentbyrån inser ett misstag och ber om ursäkt för det.
It is not enough for the Patent Office to acknowledge a mistake and make its excuses.
SwedishJag ber om ursäkt om jag sårade er när jag jämförde er med en fransk socialdemokrat.
My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
SwedishDet betyder att jag har gjort ett misstag och jag ber därför alla berörda om ursäkt.
This means I have made a mistake, and therefore I apologise to those involved.
SwedishJag vill be honom om ursäkt för förseningen.
The President of the Commission has the floor, I would apologise to him for the delay.
SwedishJag vill be er insistera att Murphy antingen anklagar mig rakt ut eller ber om ursäkt.
I would ask you to insist that Mr Murphy either accuse me outright or apologise.
SwedishJag ber om ursäkt till de kolleger som ville tala men vi har överskridit vår tid.
I apologise to colleagues who wished to speak but we have overrun our time.
SwedishJag ber kommissionärerna om ursäkt för att ha tvingat dem hit i denna sena timme.
I apologise to the Commissioners for bringing them in at this late hour of the night.