"ur funktion" - Engelsk översättning

SV

"ur funktion" på engelska

SV

ur funktion {adjektiv}

volume_up
ur funktion (även: död, precis, tyst, trist, svag, tråkig, djup, ren, kall, stilla)
Förra sommaren var den ur funktion i veckor.
Last summer it was out of order for weeks.
Darrell's phone's out of order.
Den intellektuella äganderätten, det monopol och de standarder som ibland förekommer gör att mycket av konkurrensrätten sätts ur funktion.
My time is running out, so I will end with a question to the Commissioner.
Förra sommaren var den ur funktion i veckor.
Last summer it was out of order for weeks.
Darrell's phone's out of order.
Även i Bryssel har det i flera veckor varit rent av omöjligt att ta sig fram i de labyrintiska parlamentsbyggnaderna, eftersom hissarna har varit ur funktion.
In Brussels, too, there have been weeks during which it really was impossible to move around the various labyrinthine Parliament buildings, because the lifts were out of order.

Synonymer (svenska) till "ur funktion":

ur funktion
Swedish

Liknande översättningar för "ur funktion" på engelska

funktion substantiv
ur adverb
English
ur preposition
ur substantiv
vara i funktion verb
English
ur spel adjektiv
sätta ur funktion verb
ur vägen adverb
English
innehåll och funktion substantiv
English
ur balans adjektiv
English
ha dubbel funktion verb
English
ur tomma intet adverb
social funktion substantiv
primitiv funktion substantiv

Användningsexempel för "ur funktion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEuropa-Medelhavspartnerskapet som inleddes 1995 är ur funktion, det har man sagt.
Mr President, the Euro-Mediterranean Partnership launched in 1995 has broken down.
SwedishDen intellektuella äganderätten, det monopol och de standarder som ibland förekommer gör att mycket av konkurrensrätten sätts ur funktion.
My time is running out, so I will end with a question to the Commissioner.
SwedishFörra sommaren var den ur funktion i veckor.
Last summer it was out of order for weeks.
SwedishBarnskydd som installeras mot färdriktningen är tillåtna endast om luftkudden i fråga sätts ur funktion.
Rear-facing child restraint systems which are fitted to the front passenger seat are only permitted if the airbag has been deactivated.
SwedishFredsavtalet från Abuja har satts ur funktion, och de utländska trupperna kränker de mänskliga rättigheterna på löpande band.
The Abuja peace agreement has been suspended and the foreign troops are committing countless human rights violations.
SwedishDarrells telefon är ur funktion.
SwedishRådet satte förfarandet ur funktion så snart som det insåg hur kompromissvillig föredraganden från det ansvariga utskottet var.
The Council turned the procedure on its head as soon as it realised how willing the rapporteur of the lead committee was to compromise.
SwedishÄven i Bryssel har det i flera veckor varit rent av omöjligt att ta sig fram i de labyrintiska parlamentsbyggnaderna, eftersom hissarna har varit ur funktion.
In Brussels, too, there have been weeks during which it really was impossible to move around the various labyrinthine Parliament buildings, because the lifts were out of order.
SwedishInitiativtagarna själva bedömer det som att Barcelonaprocessen är ur funktion - det är det uttryck som används - och den har långtifrån uppfyllt sina löften.
Even those behind the Barcelona process consider that it has broken down - that is the description which has been used - and it is a long way from having fulfilled its promises.
SwedishDet är nödvändigt att överge det komplicerade systemet med viktning av rösterna i enlighet med Nicefördraget, så att EU:s beslutsfattande inte blir satt ur funktion.
It is necessary to abandon the complicated system regarding the weighting of votes under the Treaty of Nice so that decision-making in the EU does not become immobilised.