"uppstått" - Engelsk översättning

SV

"uppstått" på engelska

volume_up
uppstått {perf. part.}
EN

SV uppstått
volume_up
{perfektparticip}

uppstått
volume_up
arisen {perf. part.}
Det har dock uppstått problem med dessa marknaders funktionsduglighet.
The problem has arisen, however, of this market's ability to function.
I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten? Limiano?.
In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano ' cheese.
Kommissionen har inte tvekat att vidta åtgärder när detta problem har uppstått.
The Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.

Användningsexempel för "uppstått" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
In fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
SwedishNaturligtvis har vissa konflikter uppstått och jag vill nämna några av dessa.
Of course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
SwedishDet har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.
One problem has arisen in this regard, however, namely the Tractor Directive.
SwedishDet är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.
That is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.
SwedishI Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten? Limiano?.
In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano ' cheese.
SwedishKommissionen har inte tvekat att vidta åtgärder när detta problem har uppstått.
The Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.
SwedishVad jag menar är att det är skälet till några av de problem som har uppstått.
What I am saying is that is the reason for some of the problems that have arisen.
SwedishI Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten ?Limiano?.
In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano' cheese.
SwedishSamma situation har uppstått tidigare i fallet med taxfreebutiker på flygplatser.
The same situation happened previously in the case of the tax-free shops at airports.
SwedishDe har uppstått i naturliga processer som egentligen inte borde ha ägt rum.
They have arisen in natural processes which really should not have taken place.
SwedishSedan fallet i artikel 143 har uppstått hos oss är inte det andra fallet aktuellt.
Since here the case in Rule 143 has occurred the second case does not apply.
SwedishHur stor är den skada som hittills uppstått för det europeiska näringslivet?
How great is the damage which has already been caused to the European economy?
SwedishJag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
SwedishI vissa fall har det uppstått problem, särskilt med de tyska myndigheterna.
Problems have arisen in some cases, in particular with the German authorities.
SwedishDen nuvarande situationen har uppstått just därför att vi inte har gjort detta.
The current situation has arisen precisely because we have not done this.
SwedishDen andra frågan av intresse är att plötsliga epidemier av nya sjukdomar har uppstått.
The second important issue is that we are seeing sudden epidemics of new diseases.
SwedishVi vet att det i detta sammanhang ibland har uppstått problem med listeria.
We know that, in this connection, problems have sometimes arisen involving listeria.
SwedishEtt problem har uppstått kring alla de frågor som vi diskuterar i rådet.
A problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
SwedishJag undrar om det kanske inte har uppstått ett missförstånd.
   Mr President, I wonder whether there might not perhaps have been a misunderstanding.
SwedishSamtidigt konstaterar man emellertid att det har uppstått fördröjningar i vissa sektorer.
At the same time, however, it notes that delays have emerged in certain sectors.