"uppnående" - Engelsk översättning

SV

"uppnående" på engelska

SV

uppnående {neutrum}

volume_up
När det gäller integrering av medlen och uppnående av full synergi mellan dem behövs dock förbättringar.
However, improvement is needed in the integration of the funds and achievement of full synergy between them.
Ett uppnående av målen i lagstiftningsramen får inte leda till att konsumenter och företag belastas på grund av en avsevärd ökning av energikostnaderna.
Achievement of the targets set in the framework legislation must not impose a burden on consumers and firms because of an exhorbitant increase in energy costs.
Jag gratulerar varmt vår föredragande till hennes nyskapande strategi och vad jag hoppas kommer att bli hennes bidrag till ett uppnående av ett fortsatt samförstånd.
I congratulate heartily our rapporteur on her original strategy and I hope what will be her achievement of obtaining continuing consensus.
uppnående (även: ankomst, framkomst, inresa)
uppnående (även: kunskap, färdighet)

Användningsexempel för "uppnående" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt uppnående av dessa mål förutsätter flexibilitet inom lagstiftningen.
For these objectives to be achieved, legislative flexibility is called for.
SwedishDärför är det politiska avtalets uppnående och tillämpning av en sådan förhärskande betydelse.
That is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
SwedishAngående: Uppnående av målen för anslag från strukturfonderna
Subject: Fulfilment of the objectives of structural funds payments
SwedishNär det gäller integrering av medlen och uppnående av full synergi mellan dem behövs dock förbättringar.
However, improvement is needed in the integration of the funds and achievement of full synergy between them.
SwedishJag röstade för betänkandet eftersom man tydligt beaktar sambandet mellan uppnående av millennieutvecklingsmålen och den finanspolitiska styrningen.
I voted for this report because it clearly recognises the link between achieving the Millennium Development Goals and fiscal governance.
SwedishJag gratulerar varmt vår föredragande till hennes nyskapande strategi och vad jag hoppas kommer att bli hennes bidrag till ett uppnående av ett fortsatt samförstånd.
I congratulate heartily our rapporteur on her original strategy and I hope what will be her achievement of obtaining continuing consensus.
SwedishJag gratulerar varmt vår föredragande till hennes nyskapande strategi och vad jag hoppas kommer att bli hennes bidrag till ett uppnående av ett fortsatt samförstånd.
I do not believe it has been easy for any of us as politicians to curb our natural instinct either to improve on or alter someone else's text.
SwedishEtt uppnående av målen i lagstiftningsramen får inte leda till att konsumenter och företag belastas på grund av en avsevärd ökning av energikostnaderna.
Achievement of the targets set in the framework legislation must not impose a burden on consumers and firms because of an exhorbitant increase in energy costs.
SwedishDet krävs en ingående reform på det området för att vi ska kunna slutföra en Doharunda som verkligen är inriktad på utveckling och uppnående av millenniemålen.
Only a committed reform in this regard will allow us to conclude a Doha Round that is truly working towards development and towards achievement of the Millennium Goals.