"uppnåelig" - Engelsk översättning

SV

"uppnåelig" på engelska

SV uppnåelig
volume_up
{adjektiv}

uppnåelig (även: utförbar, görlig)
Det är ingen perfekt lösning, den kanske inte ens är helt uppnåelig.
It is not a perfect solution, it may not be totally achievable.
Vi stöder emellertid en realistisk och uppnåelig teknik för förnybar energi och inte kostsamma understöd för ouppnåeliga mål.
However, we support realistic, achievable renewables, not expensive subsidies for unattainable targets.
Frågan är dock inte om det här är nödvändigt eller behövligt utan om det här är uppnåeligt just nu.
The question is, however, not whether this is necessary or useful, but whether this is achievable at the moment.
uppnåelig (även: uppnåeliga)
Kommissionen har samtyckt till rådets gemensamma ståndpunkt om nationella utsläppstak, enligt vilken 25 dagar är ett uppnåeligt mål.
The Commission agreed on Council's common position on national emission ceilings, which result in 25 days as an attainable target.
uppnåelig (även: tillgänglig, åtkomlig)

Användningsexempel för "uppnåelig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför, herr kommissionär, vill vi verkligen ha en avsiktsförklaring om huruvida övergångsperioden på fyra år är uppnåelig.
One constituent demonstrated to me in the most vivid terms what exactly those consequences will be.
SwedishDet är en ambitiös, men uppnåelig plan.
It is an ambitious, but feasible, plan.