SV

upplysa [upplyste|har upplyst] {verb}

volume_up
upplysa parlamentet om denna ”nya generationens” associeringsavtal och 
inform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
Vi bör upplysa konsumenterna om de möjliga negativa följderna av nätspelande.
We should inform consumers of the possible negative consequences of online gambling.
På kommissionens vägnar kan jag upplysa er om att vi godtar dessa förslag.
On behalf of the Commission, I can inform you that we accept these proposals.
Kommissionen kanske kan upplysa oss om detta intressanta men märkliga scenario.
Perhaps the Commissioner could enlighten us on this exciting but strange prospect.
Kan kommissionen upplysa oss om när vi kan vänta oss denna gemensamma ståndpunkt?
Could the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
Kanske skulle ni kunna upplysa oss med den juridiska sakkunskap ni äger.
Perhaps you could enlighten us with the legal expertise at your disposal.
upplysa parlamentet om denna ”nya generationens” associeringsavtal och 
inform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
Vi bör upplysa konsumenterna om de möjliga negativa följderna av nätspelande.
We should inform consumers of the possible negative consequences of online gambling.
På kommissionens vägnar kan jag upplysa er om att vi godtar dessa förslag.
On behalf of the Commission, I can inform you that we accept these proposals.

Användningsexempel för "upplysa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionen kanske kan upplysa oss om detta intressanta men märkliga scenario.
Perhaps the Commissioner could enlighten us on this exciting but strange prospect.
SwedishKan kommissionen upplysa oss om när vi kan vänta oss denna gemensamma ståndpunkt?
Could the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
SwedishKan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?
Will the Commission say what specific measures it has taken in this connection?
SwedishFru ordförande, jag skulle bara vilja upplysa kommissionsledamoten om en sak.
Madam President, I just wanted to make a point of information to the Commissioner.
Swedishupplysa parlamentet om denna ”nya generationens” associeringsavtal och 
inform the Parliament about this 'new generation' of Association Agreements, 
SwedishVi bör upplysa konsumenterna om de möjliga negativa följderna av nätspelande.
We should inform consumers of the possible negative consequences of online gambling.
SwedishJag vill bara upplysa om att hon lika gärna kunde ha nämnt Danmark också.
Just for the record, I would say that she might well also have mentioned Denmark.
SwedishPå kommissionens vägnar kan jag upplysa er om att vi godtar dessa förslag.
On behalf of the Commission, I can inform you that we accept these proposals.
SwedishJag välkomnar också initiativen till att upplysa konsumenterna om deras rättigheter.
I also welcome the initiatives on informing consumers about their rights.
SwedishJag kan upplysa om att Italien ligger på 40:e plats, i sällskap med Benin och Sydkorea.
To give you some indication, Italy comes 40th, after Benin and South Korea.
SwedishJag vill också upplysa er om att ni inte har gett mig ordet på sex månader.
I would also inform you that you have not asked me to take the floor for six months now.
SwedishMan får inte betrakta konsumenten som en varelse som endast vi har möjlighet att upplysa.
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
SwedishJag kan upplysa om att Italien ligger på 40: e plats, i sällskap med Benin och Sydkorea.
To give you some indication, Italy comes 40th, after Benin and South Korea.
SwedishJag måste upplysa er om att 30 procent av de farliga leksakerna kommer från just Europa.
I have to tell you that 30% of dangerous toys come precisely from Europe.
SwedishKan kommissionen upplysa parlamentet om varför mandatet inte har förnyats?
Provide the European Parliament with information on why the mandate has not been updated?
SwedishOm förslaget inte är lagligt, kommer utskottet för rättsliga frågor att upplysa oss om det.
If that proposal is not lawful, the Committee on Legal Affairs will tell us.
SwedishKanske skulle ni kunna upplysa oss med den juridiska sakkunskap ni äger.
Perhaps you could enlighten us with the legal expertise at your disposal.
SwedishJag vill upplysa er om att det inte finns någon rättslig grund för EU-politik i fråga om idrott.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
SwedishJag vill upplysa er om att PPE-DE-gruppen nu har dragit tillbaka sitt resolutionsförslag.
I would inform you that the EPP-ED Group has now withdrawn its motion for a resolution.
SwedishDenna debatt erbjuder er ett tillfälle att upplysa oss om allt detta.
I think this debate will allow you to enlighten us on all these points, Commissioner.

Synonymer (svenska) till "upplysa":

upplysa