"uppdrag utfört" - Engelsk översättning

SV

"uppdrag utfört" på engelska

SV

uppdrag utfört [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "uppdrag utfört" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi har utfört ert uppdrag med stort engagemang.
Thank you very much, Mr Duff, for your great engagement in your responsibilities.
SwedishEU har utfört fredsbevarande uppdrag i flera oroshärdar i världen.
The EU has sent peacekeeping missions to several of the world’s trouble spots.
SwedishJag beundrar det sätt på vilket de utfört det uppdrag de ålagts.
I admire the way in which they fulfilled their duties.
SwedishHar du ett uppdrag du vill ha utfört av en student?
Do you have a job you want done by a student?
SwedishAlla har utfört sina uppdrag mycket väl och jag vill passa på att tacka alla dem som har representerat Spanien i EU:s institutioner.
All have served very well and I want at this point to pay tribute to those who have represented Spain in the European institutions.
SwedishEtt framgångsrikt utfört uppdrag i detta avseende skulle fjärma både islam och kristendomen från det slag av förfärlig visshet som härrör från 1300-talet.
The success of that mission will drag both Islam and Christianity far away from the terrible certainties of the 14th century.
SwedishFör det andra, uppdraget, som ägde rum på inbjudan av den nigerianska regeringen, var det längsta och mest omfattande uppdrag som EU någonsin utfört.
Secondly, the mission, invited by the Nigerian Government, was the longest and most extensive mission which the EU has ever accomplished.
SwedishVi känner inte till någon som har anklagat honom för att inte ha utfört sitt uppdrag på ett objektivt sätt och vi skulle ha fått reda på det om så hade skett.
We are not aware of anyone ever having accused him of failing to perform his duties objectively, and it would have come to our attention had this been the case.

Liknande översättningar för "uppdrag utfört" på engelska

utfört verb
English
uppdrag substantiv