"ung" - Engelsk översättning

SV

"ung" på engelska

EN
volume_up
ung flicka {utr.} [exempel]
EN
EN
SV

ung {adjektiv}

volume_up
ung (även: unga)
volume_up
young {adj.} (not fully mature or adult)
Den romska befolkningsgruppen är ung, födelsetalen är höga liksom dödligheten.
The Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
Ett ungt intellekt, en ung hjärna med potential måste få möjlighet att sväva fritt.
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
Biotekniken är en mycket ung sektor som knappast har någon praktisk erfarenhet ännu.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
Jag anser att vi måste öka maskstorleken för att förhindra att man i onödan kastar bort ung fisk.
I believe that we must increase mesh size to prevent unnecessary discarding of juvenile fish.
Alltså den är en ung individ och den växer riktigt snabbt.
I mean, it is a juvenile and it's growing really fast.
Det finns en triceratops på varje museum i världen, men ingen hade någonsin samlat in en ung individ.
There's a Triceratops in every museum in the world, but no one had ever collected a juvenile.
Don't you think you're a little young?
Men de unga jordbrukarna kommer att arbeta sju dagar i veckan för mycket lite pengar.
But the young farmer will work seven days a week for very little money.
Hämndlystna unga män behöver inte uppmuntras.
Young men with a mind for revenge need little encouragement.

Användningsexempel för "ung" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSolidaritetsfonden är oerhört ung och därför har dess gränser satts väldigt högt.
The Solidarity Fund is very young and so its limits have been set very high.
SwedishNi har en ung ledare, David Cameron, och ni är ett parti med en lång historia.
You have a young leader, Mr Cameron, and you are a party with a long history.
SwedishDu är ung, Flemming, och jag skulle själv uppvakta dig, om jag inte vore gift!
You are a young woman, Mrs Flemming, and if I were not married I would ask you out!
SwedishBiotekniken är en mycket ung sektor som knappast har någon praktisk erfarenhet ännu.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
SwedishDen romska befolkningsgruppen är ung, födelsetalen är höga liksom dödligheten.
The Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
SwedishKroatien är en ung demokrati som dessutom fortfarande lider av sviterna efter ett krig.
Croatia is a young democracy that is also suffering from the aftermath of a war.
SwedishVi får inte utelämna någon, varken ung eller gammal, svart eller vit, rik eller fattig.
We cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.
SwedishNu tänker jag främst på aktiviteter som involverar både ung och gammal i lika hög grad.
I am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
SwedishVem kan vara säker på att en ung kvinna på 18 år är redo att fatta ett sådant beslut?
Who can be certain that a young woman of 18 is ready to make such a decision?
SwedishVarje elev i svårigheter är en ung människa vars personliga framtid står på spel.
Any pupil in difficulties is a young person whose future is compromised.
Swedish(skratt) Och här är det, en ung man vid namn Willy Bohm som arbetade för USAID.
(Laughter) And here is this, then, young man called Willy Bohm who worked for the USAID.
SwedishDessutom finns problemet med mycket ung tonfisk som fångas alldeles för tidigt.
There is also the problem of very young tuna being caught far too early.
SwedishHar du en känsla av att du inte alltid blir tagen på allvar bara för att du är ung?
Do you have the feeling that because you are young, you are not always taken seriously?
SwedishDet är varje ung advokats mardröm att missa deadline för preskriptionstiden.
It is one of the nightmares of every young lawyer to miss a limitation period deadline.
SwedishEtt ungt intellekt, en ung hjärna med potential måste få möjlighet att sväva fritt.
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
SwedishOch jag vill visa er, detta är Fuku, en ung hona, och hon leker lugnt med vatten.
And I want you to see, this is Fuku, a young female, and she is quietly playing with water.
SwedishNär jag fortfarande var en ung pojke invaderades mitt land av sovjeterna.
Mr President, when I was still a young boy, my country was invaded by the Soviets.
SwedishVarje ung människa som sitter i fängelse innebär ett misslyckande för samhället.
Every young person in prison constitutes a failure for any society.
SwedishDet måste finnas ett mål för 2020: varje ung människa måste ha ett arbete.
There must be one objective for 2020: every young person must have a job.
SwedishInnan jag kom in i kammaren träffade jag en ung man, Marcello från Pescara.
Before coming into the House I met a young man, Marcello, from Pescara.

Synonymer (svenska) till "ung":

ung
Swedish
unge
Swedish