"undervisande" - Engelsk översättning

SV

"undervisande" på engelska

SV undervisande
volume_up
{adjektiv}

undervisande (även: didaktisk, docerande, läro-)
Dessutom ska man inte vara alltför undervisande.
Nor should we be too didactic.

Användningsexempel för "undervisande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen undervisande tonen i flera av ändringsförslagen tilltalar oss absolut inte.
We also vehemently object to the patronising overtones of many of the amendments, in particular.
SwedishDet är också mycket tydligt att vi bara kan agera när det gäller idrotten som socialt fenomen, undervisande idrott.
It is also very clear that we can act on sport only in its social and educational aspects.
SwedishUndervisande uttalanden för oss inte närmare en fred.
Pedantic statements will not bring peace any closer.
SwedishEn fjärde punkt slutligen: kommissionen är övertygad om vikten av den kulturella och undervisande dimensionen.
Finally, and this is the fourth point, the Commission is convinced of the importance of the educational and cultural dimension.
SwedishJag tycker det är otroligt undervisande.
Data: I find it incredibly educational.
SwedishParlamentet och många andra institutioner fortsätter med sina pretentioner som om vårt outtröttliga undervisande skulle kunna förändra Turkiet.
Parliament and many other institutions are carrying on with their pretences, as though our tireless teachings can change Turkey.
SwedishBidraget kan sökas av all undervisande personal vid LiU, inklusive doktorander samt lärare med delad anställning och timanställning.
All teaching staff at LiU are eligible to apply for the grant, including PhD students and employees with combined posts and hourly-paid staff.
SwedishDärigenom definieras på ett undervisande sätt de samordningsmetoder som skall antas, och deras tillämpning drar fullständig nytta av erfarenheten hos nära 70 tusen statistiker som arbetar med dem.
This network jointly lays down the harmonisation methods to be adopted and its implementation will reap the full benefit of the experience of some 70 000 statistical experts involved.