"undergång" - Engelsk översättning

SV

"undergång" på engelska

SV undergång
volume_up
{utrum}

Vi drabbades av århundraden av krig, ofta med förstörelse och undergång som resultat.
We suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
Det råder inget tvivel om att om vi bortser från detta så sår vi fröna till den europeiska modellens undergång.
There is no doubt that, if we fail to do this, we will be sowing the seeds of Europe's destruction.
Den bär inom sig fröet till sin egen undergång.
It has within it the seeds of its own destruction.
undergång (även: ruiner, ruin)
volume_up
ruin {substantiv}
Vi drabbades av århundraden av krig, ofta med förstörelse och undergång som resultat.
We suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.
Vi känner alla till den, eftersom den drabbade grisuppfödare i flera europeiska länder hårt och ledde dem till undergång.
We all know about it, because it hit pig-breeders hard in several European countries, and drove them to ruin.
I realiteten är det så att massförstörelse kommer att medföra ekonomisk undergång för många av de små familjeföretag som är inblandade.
The reality is that mass destruction brings with it the prospect of financial ruin for many of the small family firms which are involved.
undergång (även: öde, fördärv, lott, ödet)
volume_up
fate {substantiv}
undergång (även: förlust, skada, förlorande, skadebelopp)
volume_up
loss {substantiv}
och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.
But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.
och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.
But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.
undergång (även: fördärv)
volume_up
perdition {substantiv}
Deras egna invånare har i stället dömts till undergång.
Instead, their own inhabitants have been condemned to perdition.
undergång
volume_up
doom {substantiv}
Din ryktbarhet går nämligen hand i hand med din undergång.
For your glory walks hand in hand with your doom.
Long has he foreseen this doom.
Det skulle innebära en säker undergång för mina bönder, vilka i första hand producerar för mejeri- och köttsektorn.
For my farmers, who are mainly dairy and meat producers, it means certain doom.

Synonymer (svenska) till "undergång":

undergång

Användningsexempel för "undergång" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
SwedishDet här innebär inte världens undergång och absolut inte slutet på historien.
This is certainly not the end of the world and much less the end of History.
SwedishÄndå sade man i slutet av 1980-talet att det skulle vara detsamma som världens undergång.
At the end of the 1980s, however, we were told it would be the end of the world.
SwedishEn talare hänvisade till en artikel som antydde att bananerna kommer att bli min undergång.
One speaker referred to an article which suggested that bananas might be my nemesis.
SwedishEfter Titanics undergång inrättades sådana naturligtvis omedelbart.
Needless to say, after the sinking of the Titanic, such a system was introduced without delay.
SwedishOm du fortsätter att tänka så där kommer det att bli vår undergång.
If you stick to this line of thinking, it will be our downfall.
SwedishSå säg för Europas skull nej till dessa förhandlingar, annars går Europa mot sin undergång!
So, for Europe’s sake, say ‘no’ to these negotiations, or else Europe will be heading for the abyss!
SwedishUteblivna tilläggsbetalningar från Europeiska unionen kommer att leda till deras undergång.
Without European Union funding these farms face collapse.
Swedish”Det som en larv kallar världens undergång kallar hela världen en fjäril.”
(IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.
SwedishLåt oss emellertid genom att undvika denna undergång på detta sätt, också erkänna att det finns klokare råd.
However, let us, in avoiding that nemesis in this way, also recognise that wiser counsels exist.
SwedishVad förbereder du dig för, civilisationens undergång?
What are you preparing for, the end of civilization?
SwedishVi befinner oss i detta fantastiska energislukande palats och diskuterar det som kanske blir civilisationens undergång.
Here we are in this fantastic palace of energy use, debating what might be the end of civilisation.
SwedishVi kommer alla att möta vår undergång i sinom tid.
SwedishEn kultur som gör anspråk på att vara ren och som stänger sina gränser för andra kulturer är en kultur dömd till undergång.
A culture which wants to be pure and which closes its borders to other cultures is a culture destined to perish.
SwedishDet innebär dock inte att vi räddar redan ekonomiskt vacklande bolag från undergång under sken av kompensation.
However, that does not mean that we will prevent already financially unstable businesses from folding under the veil of compensation.
SwedishMan har gjort det från 1985 fram till 1999 och man kan fortsätta att göra det mellan år 2000 och 2019 eller till världens undergång.
This is what it did between 1985 and 1999, and it can continue to do so between 2000 and 2019, or for as long as it wishes.
SwedishDet är inte jordens undergång.
SwedishJag talar i dag i Europaparlamentet i Strasbourg på mark som kan vittna om krigens ärr och Europas undergång.
Ladies and gentlemen, I am speaking today in the European Parliament in Strasbourg, on ground that bears the scars of wars and the downfall of Europe.
SwedishDet är inte världens undergång.
SwedishDenna resolution syftar inte till att försvara de mänskliga rättigheterna utan är snarare ett fördömande av det kubanska systemet som bidrar till dess undergång.
The main problem in the Cuban situation is caused by the US-lead blockade and the aggressive US threats against Cuba.