"undantagstillstånd" - Engelsk översättning

SV

"undantagstillstånd" på engelska

SV

undantagstillstånd {neutrum}

volume_up
1. militärt
undantagstillstånd
För 25 år sedan, natten till den 13 december, infördes undantagstillstånd i Polen.
(PL) Mr President, 25 years ago, on the night of 12 December, martial law was imposed in Poland.
Jag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
I would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.
Regeringen tar emellertid gradvis tillbaka sitt inflytande och i december 1981 införs undantagstillstånd.
The government gradually reasserts its power and imposes martial law in December 1981, ending Poland’s brief encounter with people power.
undantagstillstånd

Användningsexempel för "undantagstillstånd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi kommer säkert ihåg att Pakistan införde undantagstillstånd den 3 november.
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
SwedishMilitärregimen håller sig kvar vid makten med hjälp av undantagstillstånd.
The military regime is still holding on to power, thanks to the state of emergency.
SwedishHela situationen skulle kunna beskrivas som ett permanent undantagstillstånd.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
SwedishPresident Musharraf har hanterat denna situation genom att införa undantagstillstånd.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
SwedishDemokratin är hotad, och i landet råder undantagstillstånd utropat av regeringen.
Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.
SwedishHan sade - nästan med rörelse - att han inte planerade att utropa undantagstillstånd.
It has been said - almost emotionally - that he does not plan to declare a state of emergency.
SwedishUndantagstillstånd har utlysts i landet, enbart för statskuppen.
A state of emergency has been declared in the country, whose only reason is the takeover.
SwedishSom vi alla har hört utlyste kungen undantagstillstånd den 1 februari.
   – Mr President, as we have all heard, the state of emergency was declared on 1 February by the King.
SwedishEtt undantagstillstånd är befogat vid naturkatastrofer, svåra olyckor eller liknande händelser.
A state of emergency is justified by natural disasters or catastrophes or events of that kind.
SwedishSlovakien befinner sig i ett konstitutionellt undantagstillstånd.
Slovakia finds itself in an exceptional constitutional position.
SwedishEU måste kräva ett omedelbart slut på detta undantagstillstånd och ett frigivande av alla fångar.
The EU must demand an immediate end to the state of emergency and the release of all detainees.
SwedishFör 25 år sedan, natten till den 13 december, infördes undantagstillstånd i Polen.
(PL) Mr President, 25 years ago, on the night of 12 December, martial law was imposed in Poland.
SwedishSedan i januari 2007 råder undantagstillstånd i Bangladesh.
Since January 2007, Bangladesh has been in a state of emergency.
SwedishÄnnu en gång har undantagstillstånd utlysts i länet.
A state of emergency has once again been declared in the prefecture.
SwedishBör de åtminstone upphäva det undantagstillstånd som har rått i deras land i mer än trettio år?
Should they at last put an end to the state of emergency in which their country has been for over 30 years?
SwedishDetta är undantagstillståndet: man kan inte utropa ett undantagstillstånd för romerna när det inte finns något.
That is the emergency: you cannot declare a 'Roma emergency' when no such emergency exists.
SwedishDet har sagts att inget undantagstillstånd har utropats.
It has been said that no state of emergency has been declared.
SwedishI Syrien råder hur som helst undantagstillstånd sedan 1963.
In any case, Syria has been under emergency law since 1963.
SwedishDär råder sedan några minuter undantagstillstånd efter att premiärminister Djindjic mördats.
A state of emergency was declared there a few minutes ago following the assassination of Prime Minister Djindjic.
SwedishJag vill föreslå att vi säger att han har ersatt dem ”med undantagstillstånd, i praktiken krigslagar”.
I would like to propose that we say that he has replaced them 'by the state of emergency, de facto martial law'.