"TV kanaler" - Engelsk översättning

SV

"TV kanaler" på engelska

Se exempelmeningar för "TV kanaler" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "TV kanaler" på engelska

TV substantiv
kanaler substantiv
kanal substantiv
kanal verb
English

Användningsexempel för "TV kanaler" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI Italien är det inte president Berlusconi utan andra grupper som äger tv-kanaler.
In Italy, it is not President Berlusconi but other groups which own television channels.
SwedishPresident Chávez har stängt ner 30 radiostationer och några tv-kanaler.
President Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.
SwedishDemonstrationer bannlystes, och många radio- och TV-kanaler stängdes.
Demonstrations were banned and many radio and television stations were closed.
SwedishI våra TV-kanaler sänds många icke-ungerska och europeiska filmer.
On our television channels, many non-Hungarian and European films are broadcast.
SwedishDet blir fler och fler TV-kanaler, reklamen tar sig större och större friheter.
There are more and more TV channels, and advertising is taking greater and greater liberties.
SwedishVi producerade det och det sändes av flera tv-kanaler och användes även vid skolbesöken.
We produced that, and it was broadcast by several TV channels and was also used in the school visits.
SwedishI våra TV-kanaler sänds många icke-ungerska och europeiska filmer.
Perhaps having a sub-quota, especially for feature and documentary films, would be an improvement.
SwedishVi kunde ha nämnt hur många tidningar han äger: 150 i Italien och ungefär 40 tv-kanaler.
We could have referred to the number of newspapers he owns: 150 in Italy; and around 40 television channels.
SwedishHar vi med överutbudet av nya TV kanaler, med digital TV någonstans en parlamentets TV kanal?
With the plethora of new TV channels, with digital TV, have we got anywhere with a Parliamentary TV channel?
Swedish1989 fanns det bara 47 tv-kanaler i hela Europa.
In 1989 there were just 47 television channels in the whole of Europe.
SwedishTV-kanaler måste själva välja hur de tillhandahåller sina program och den musik som de vill spela.
TV channels must decide for themselves how they make their programmes and the music they want to play available.
SwedishIndiska staten ägde och drev alla TV-kanaler.
The Indian government owned and operated all the TV stations.
SwedishDet innebär att kommissionen inte stöder radio- och tv-kanaler som sådana, utan i stället specifika program.
This means that the Commission does not support radio and TV stations as such, but specific programmes instead.
SwedishI samband med detta ämne vill jag ställa följande fråga: varför måste vi reglera programmen i våra TV-kanaler?
A proper media policy providing cultural values is crucial to broadening the understanding between our nations.
SwedishKommissionären sade i sina avslutande kommentarer att folk enbart oroar sig för sina nationella TV-kanaler.
The Commissioner said in his closing remarks that people are only concerned about their national television channels.
SwedishLokala TV-kanaler får mycket uppmärksamhet, men avsätter tyvärr bara 12 procent av sin bevakning till internationella nyheter.
Local TV news looms large, and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
SwedishVilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att program från oberoende TV-kanaler ska kunna fortsätta att sändas i Kina?
What measures will the Commission be taking to ensure the continued transmission of independent TV channels in China?
SwedishI samband med detta ämne vill jag ställa följande fråga: varför måste vi reglera programmen i våra TV-kanaler?
As regards this topic, I should like to raise the question: why do we have to regulate the programmes on our television channels?
SwedishStängningen av radio- och tv-kanaler och det våldsamma förtrycket av studentdemonstrationer visar en totalitär regim.
The closure of radio and television channels and the violent suppression of student demonstrations speak of a totalitarian regime.
SwedishKampanjer där man avråder från utflyttning kan drivas i de TV-kanaler som ses i norra Marocko.
In addition, television campaigns designed to dissuade would-be immigrants from making the crossing could be broadcast on television in northern Morocco.
Lär dig andra ord
Swedish
  • TV kanaler

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.