"TV kanal" - Engelsk översättning

SV

"TV kanal" på engelska

Se exempelmeningar för "TV kanal" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "TV kanal" på engelska

TV substantiv
kanal substantiv
kanal verb
English

Användningsexempel för "TV kanal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLiknande problem uppges förekomma vid den kommersiella TV-stationen kanal 5.
There is a similar problem at the commercial TV station Channel 5.
SwedishTyvärr är denne journalist också direktör för en viktig italiensk tv-kanal.
This journalist is also, I regret to say, the director of a major Italian television company.
SwedishIdén bakom webb-tv är att parlamentet ska ha en egen tv-kanal.
The idea behind Internet television is for Parliament to have its own TV channel.
SwedishEtt viktigt steg vore nu att införa en estnisk TV-kanal på ryska.
An important step now would be to set up an Estonian TV channel broadcasting in Russian.
SwedishÄven jag skulle vilja tacka för att man här kan se en finsk TV-kanal.
I too would like to say thank you for the fact that here we can watch a Finnish television channel.
SwedishHar vi med överutbudet av nya TV kanaler, med digital TV någonstans en parlamentets TV kanal?
With the plethora of new TV channels, with digital TV, have we got anywhere with a Parliamentary TV channel?
SwedishMan bör först inrätta en radiostation som sänder från Polen eller Lettland, och sedan en TV-kanal.
A radio station broadcasting from Poland or Latvia should be established first, followed by a television channel.
SwedishJag hoppas att vi får en dansk TV-kanal nästa gång.
I hope we shall be getting a Danish channel next time.
SwedishI detta sammanhang är upprättandet av en ny statlig turkisk TV-kanal som sänder på det kurdiska språket ett steg framåt.
In this context, the establishment of a new TRT channel broadcasting in the Kurdish language is a step forward.
SwedishRCTV är en privatägd tv-kanal som har drivits i Venezuela i över 50 år.
author. - Mr President, RCTV is a privately-owned TV station, which has been operating in Venezuela for more than half a century.
SwedishVad gäller en TV kanal för parlamentet kommer kommissionen inte att motsätta sig ett förslag från parlamentet till en dylik aktivitet.
Regarding a Parliamentary TV channel, the Commission would not object if Parliament proposed such an activity.
SwedishDet finns en risk för att parlamentets egen webb-tv-kanal blir en annan.
Another will be the 3DGENOME project, plan D. There is a danger that Parliament's own Internet television channel will be another.
SwedishI den förra byggnaden hade vi i fem års tid en nederländsk TV-kanal, men nu har vi plötsligt inte någon nederländsk kanal längre.
We had a Dutch TV channel for five years at a stretch in the other building and suddenly we find that we no longer have one.
SwedishPå förmiddagen hörde jag att en belgisk TV-kanal påpekade möjligheten att den kunde ha utförts av islamiska terrorister.
At midmorning, I heard a Belgian television station point out the possibility that it may have been carried out by Islamic terrorists.
SwedishJag skulle än en gång vilja be er se till att vi får en nederländsk kanalTV igen, såsom vi hade i den gamla byggnaden här bredvid.
I would ask you again to see to it that we get a Dutch channel on the television again, just as we used to in the old building next door.
SwedishJag har redan talat om för er ett antal gånger att vi för de nederländska kollegernas räkning gärna skulle vilja ha en nederländsk TV-kanal.
I have already told you on a number of occasions that we, on behalf of the Dutch contingency, would like a Dutch television channel.
SwedishNTDTV är den största oberoende TV-kanal som sänder på kinesiska och den enda som fram till 16 juni kunde ses i Kina utan censur.
NTDTV is the largest independent TV broadcaster in Chinese and, before 16 June, the only one which could be received in uncensored form in China.
SwedishVi har under en lång följd av år själva fått betala för att kunna se en dansk TV-kanal och nu är denna avstängd både här och i Bryssel.
For many years, we ourselves have had to pay for being able to watch a Danish TV channel. Now, it has been shut down, both here and in Brussels.
SwedishJag menar inte en för att följa plenarsammanträdena utan en riktig TV-kanal, såsom Nederland 1, 2, 3 eller RTL 4 som vi hade i den förra parlamentsbyggnaden.
I do not mean one for following the plenary part-session but an actual TV channel such as Nederland 1,2,3 or RTL 4, as we had last time.
SwedishHans brott: Han hade i sin TV-kanal " frecuencia latina" redogjort för avlyssningar av förespråkare för mänskliga rättigheter och intellektuella.
His crime? On his television channel, ' frecuencia latina' , he had reported on the tapping of telephones belonging to human rights activists and intellectuals.

Lär dig andra ord

Swedish
  • TV kanal

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.