"TV" - Engelsk översättning

SV

"TV" på engelska

volume_up
TV {utr.}
volume_up
TV {utr.} [förkortning]
EN

"TV" på svenska

volume_up
TV {substantiv}
SV

SV TV
volume_up
{utrum}

TV (även: dumburk, TV-apparat)
volume_up
boob tube {substantiv} [USA] [vard.] (television)
Det finns redan kontrollorgan för radio och tv i allmänhetens tjänst, nämligen radio- och tv-råd.
There are already controlling bodies for public broadcasting: the broadcasting councils.
Radio- och tv-sändning är den viktigaste informationskällan för medborgarna.
Broadcasting represents the main source of information for citizens.
Protokoll om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States

Synonymer (engelska) till "TV":

TV

Användningsexempel för "TV" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishPå vissa ställen måste kanske tusentals TV-apparater eller digitalboxar bytas ut.
In some places thousands of televisions or digiboxes may have to be replaced.
SwedishJag tror inte att fotboll på TV på söndag eller allmän slöhet är anledningen.
And I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
SwedishNågra av de här patienterna spelade ett TV-spel där de körde omkring i en liten stad.
And some of these patients played a video game where they drive around a small town.
SwedishVi såg döden och eländet i Etiopien på TV för fyra år sedan.
Mr President, misery and death in Ethiopia were on our screens four years ago.
SwedishDet statliga tv-bolaget RAI låter både majoriteten och oppositionen få komma till tals.
RAI, the State broadcaster, gives a voice both to the majority and the opposition.
SwedishAllmänhetens uppfattning om hungersnöd är mycket ofta en TV-bild av svält.
The public's perception of hunger is very often the televisual one of famine.
SwedishJag skulle vilja påpeka för kommissionen att sådana radio- och TV-sändningar redan finns.
I would like to point out to the Commission that such broadcasts already exist.
SwedishVarför stöder vi radio- och TV-sändningar på både ryska och vitryska?
I would like to point out to the Commission that such broadcasts already exist.
SwedishMen oturligt nog för TV-kanalen hade man verkligen valt ut fel offer.
However, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
SwedishDe får studera, men föreläsningar som ges av män måste de kvinnliga studenterna följa via tv.
They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
SwedishJag har tidigare frågat varför förhandlingarna inte visas i TV på fredagar.
I have asked before why the proceedings are not televised on a Friday.
SwedishJag har sett de tidningsartiklar och TV-inslag som den ärade ledamoten uppmärksammar.
I have seen the press and broadcast reports to which the honourable Member draws attention.
SwedishI dag funderar samma hushåll på att byta ut sina LCD-tv-apparater till LCD-LED.
Today, those same households are thinking about changing their LCD televisions for LCD-LED ones.
SwedishVi vill ha soffor, vi vill ha barer, vi vill ha lyxrestauranger, vi vill ha TV på tågen.
We would like there to be sofas, bars, high quality restaurants and televisions on trains.
SwedishEn anledning är att TV-bolagen har dragit ner antalet utländska nyhetsbyråer till hälften.
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
SwedishDetta gäller inte bara bilar och TV-apparater, utan också bröd, grönsaker, kött och mjölk.
This applies not only to cars and televisions, but also to bread, vegetables, meat and milk.
Swedish– bättre definiera det offentliga uppdraget för radio och TV-bolag på nya mediemarknader.
– better definition for the public mission of broadcasters where they enter new media markets
SwedishBland dessa kan framhållas European City Guide, Construct Data, tvV Verlag och Intercable Verlag.
I would highlight European City Guide, Construct Data, TVV Verlag or Intercable Verlag.
SwedishDet finns ingen rättvis fördelning när det gäller medverkan i radio- och TV-program.
Balanced participation in these programmes does not exist.
SwedishPå 40 år har antalet TV-mord multiplicerats med tusen.
In the space of 40 years, the number of murders has multiplied by one thousand.