"TV" - Engelsk översättning

SV

"TV" på engelska

volume_up
TV {utr.} [förkortning]
EN

"TV" på svenska

volume_up
TV {substantiv}
SV
volume_up
digital TV {substantiv}
volume_up
pay-TV {substantiv}
volume_up
TV program {substantiv}
SV

TV {utrum} [förkortning]

volume_up
1. allmänt
TV
volume_up
TV {substantiv} (television)
Har vi med överutbudet av nya TV kanaler, med digital TV någonstans en parlamentets TV kanal?
With the plethora of new TV channels, with digital TV, have we got anywhere with a Parliamentary TV channel?
Det blir TV- och bioreklam, affischer på flygplatserna och stora annonser.
There are TV and cinema advertisements, posters at the airports and large placards.
Idén bakom webb-tv är att parlamentet ska ha en egen tv-kanal.
The idea behind Internet television is for Parliament to have its own TV channel.
TV (även: television, teve)
TV-direktivet t.ex., innehåller ingen definition av könsdiskriminering.
Television guidelines, for instance, give no definition of gender discrimination.
Därför tackar jag kommissionsledamoten för hennes engagemang för europeisk tv.
Therefore, I thank the Commissioner for her commitment to Europe's television.
Subkulturen genom TV, huliganernas idrott och narkotikans falska paradis.
The sub-culture of television, the sport of hooligans, the fool's paradise of drugs.
2. "television"
TV (även: dumburk, TV-apparat)
volume_up
goggle box {substantiv} [GBR] [vard.] (television)
EN

TV {substantiv}

volume_up
1. "television"
TV (även: television)
volume_up
TV {utr.} [förk.]
With the plethora of new TV channels, with digital TV, have we got anywhere with a Parliamentary TV channel?
Har vi med överutbudet av nya TV kanaler, med digital TV någonstans en parlamentets TV kanal?
There are TV and cinema advertisements, posters at the airports and large placards.
Det blir TV- och bioreklam, affischer på flygplatserna och stora annonser.
The idea behind Internet television is for Parliament to have its own TV channel.
Idén bakom webb-tv är att parlamentet ska ha en egen tv-kanal.

Användningsexempel för "TV" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe brödlösa direktörerna vid TV6 har dock i dag inte någon anledning att skratta.
However, the penniless directors at TV-6 have little to smile about these days.
SwedishSärskilt tv i allmänhetens tjänst i Europa borde klara sig utan produktplacering.
Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
SwedishEn utvärdering av Europarl-TV, med avseende på dess effektivitet, välkomnas också.
The analysis of Europarl TV, to see if it is effective or not, is also welcome.
SwedishDet kommer att bli omöjligt att göra kvalitets-, utbildnings- eller kultur-tv.
It will become impossible to make quality, educational or cultural television.
SwedishDen 13 januari 1991 dog femton personer när de försvarade tv-tornet i Vilnius.
On 13 January 1991, fifteen people died defending the television tower in Vilnius.
SwedishFör några veckor sedan visades en dokumentärfilm från södra Sudan i svensk TV.
Some weeks ago, a documentary from Southern Sudan was shown on Swedish television.
SwedishPå vissa ställen måste kanske tusentals TV-apparater eller digitalboxar bytas ut.
In some places thousands of televisions or digiboxes may have to be replaced.
SwedishDärför tackar jag kommissionsledamoten för hennes engagemang för europeisk tv.
Therefore, I thank the Commissioner for her commitment to Europe's television.
SwedishFörsäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.
A professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.
SwedishHans svar till en tv-station som kritiserade hans styre var att stänga ner den.
His response to a TV station critical of his rule was simply to take it off the air.
SwedishNu krävs repetition av korta, "hot button", 30 sekunders, 28 sekunders, TV-spottar.
It's now repetition of short, hot-button, 30-second, 28-second television ads.
SwedishDe är utanför och ger intervjuer för tv och försöker framhålla sin ståndpunkt.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
SwedishJag tror inte att fotboll på TV på söndag eller allmän slöhet är anledningen.
And I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
SwedishSom ett resultat av det, stoppade landets kabel-tv-operatör sändningen av sju kanaler.
As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
SwedishVi såg alla på våra tv-skärmar scenerna före massakern, före flykten till Tulsa.
We all saw on our TV screens the scenes before the massacre, before the flight to Tulsa.
SwedishÄr en varningsetikett och tidsbegränsning av tv-reklam för mycket begärt?
Is a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
SwedishDe är med på tv varje dag, vilket inte alltid är fallet med vårt parlament.
They are shown on television every day, which is not always true of our Parliament.
SwedishDen 16 maj lyfte TV4 Norrbotten populatiteten hos LTU:s arbetsterapeutprogram.
On May 16, lifted Tv4 Norrbotten populatiteten at LTU's occupational programs.
SwedishI hemmen är det en bredbilds- eller plattskärms-TV med DVD som ska stå i vardagsrummet.
Wide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment.
SwedishBegär förstärkning, möjlig 211 vid TV-reparations affären på 1st och Santee.
Requesting assistance, possible 211 at the TV repair shop on 1st and Santee.

Synonymer (engelska) till "TV":

TV
satellite TV
TV program