SV

tro på {adverb}

volume_up
Det finns en sorts kvasireligiös tro de oändliga fördelarna med invandring.
There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
Det finns en sorts växande tro att det finns en ansiktslös byråkrati.
There is a sort of growing belief that there is a faceless bureaucracy.
För att bekämpa terrorism krävs först och främst en tro demokratins överlägsenhet.
Beating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.

Användningsexempel för "tro på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser att det finns en sund politisk kärna i Haiti och att vi bör tro den.
I think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
SwedishMånga människor var naiva nog att tro detta, men nu är det tid för eftertanke.
Many people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
SwedishSlutligen visar direktivet och föredraganden en rörande tro den mänskliga naturen.
Finally, the directive and the rapporteur show a touching faith in human nature.
SwedishVi gör det med tro vår egen kultur, men också av kärlek till andras kulturer.
We do so with belief in our own culture and also with love for the culture of others.
SwedishDe bör göra vad som helst som syns och märks om de vill att allmänheten ska tro dem.
They should do anything that can be seen if they want people to believe in them.
SwedishJag kan inte förstå vad vi sysslar med, tro sådant nonsens alla dessa år.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
SwedishDenna debatt har visat att vi kan tro vår europeiska kontinents framtid.
This debate has shown that we can believe in the future of our continent of Europe.
SwedishDet finns en sorts kvasireligiös tro de oändliga fördelarna med invandring.
There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
SwedishFörra veckans Europeiska råd gav oss förnyad tro att lösningar kommer att nås.
Last week’s European Council gave us renewed confidence that solutions are forthcoming.
SwedishDetta är min tolkning efter att ha, tro mig, lyssnat er mycket noggrant.
This is my interpretation having, believe me, listened to you very carefully.
SwedishDe europeiska medborgarna måste tro det här projektet och på denna verklighet.
European citizens must believe in this project and this state of affairs.
SwedishJag delar inte Smets tro att man kan göra system för täta kontroller.
I do not share Mrs Smet's view that systems with tight controls can be designed.
SwedishJag delar inte Smets tro att man kan göra system för täta kontroller.
I do not share Mrs Smet' s view that systems with tight controls can be designed.
SwedishFör att bekämpa terrorism krävs först och främst en tro demokratins överlägsenhet.
Beating terrorism requires, firstly, a belief in the supremacy of democracy.
SwedishMedborgarna måste börja tro det europeiska projektet igen.
Europe needs popular support, it needs people to believe in the European ideal again.
SwedishDessa händelser och vår djupa tro EU är mycket viktiga för oss alla.
We all care very much about those events, and about our profound faith in the EU.
SwedishFörra veckans Europeiska råd gav oss förnyad tro att lösningar kommer att nås.
Last week ’ s European Council gave us renewed confidence that solutions are forthcoming.
SwedishHan ser EU som en institution och en realitet att tro och att respektera.
He sees the European Union as an institution and a reality to believe in and to respect.
SwedishÄven politikerna måste tro att barnpornografi på Internet existerar.
Politicians too should believe that child pornography exists on the Internet.
SwedishSå det finns en fara i psedovetenskap, i att tro den här sortens saker.
So there is a danger to pseudoscience, in believing in this sort of thing.

Synonymer (svenska) till "tro på":

tro på
Swedish

Liknande översättningar för "tro på" på engelska

preposition
adjektiv
English
adverb
English
tro substantiv
tro verb