SV

trivial {adjektiv}

volume_up
trivial (även: banal)
Jag anser att den är allt annat än trivial.
I think it is anything but mundane.
Jag vill ta upp en till synes ganska trivial fråga: genomförandet av ramdirektivet för vatten från år 2000 i Irland.
Mr President, I rise to raise what may seem, on the face of it, a rather mundane issue: the implementation of the European Water Framework Directive of 2000 in Ireland.
En av mina kolleger har antytt att en trivial fråga har tagits upp i kammaren, och det är genomförandet av ramdirektivet om vatten på Irland.
Mr President, one of my colleagues has suggested that a mundane matter has been brought up in this House, and that is the implementation of the Water Framework Directive in Ireland.
trivial (även: fånig, oviktig, strunt-)
trivial (även: fånig, oviktig, strunt-)
För att vi skall lyckas måste vi lägga våra triviala gräl och rivaliteterna mellan institutionerna åt sidan.
For us to succeed, we need to put aside our petty squabbles and the interinstitutional rivalries.
Det måste sägas att vi från vår sida anser att föredraganden gör hela frågan om ansvarsfrihet för år 1996 till trivial partipolitik.
It must be said that from our side we believe that the rapporteur is playing petty party politics with the whole question of discharge for 1996.
trivial (även: sliten, nätt, alldaglig, banal)
trivial (även: obetydlig)
trivial (även: vanlig)
Bussarnas europeiska mått kan te sig som en trivial fråga, men så är alls inte fallet.
European bus measurements may seem a trivial matter, but it is no such thing.
Detta är inte någon trivial punkt; den är verkligt viktig.
This is not a trivial point, it is really important.
Jag vill åter betona att detta inte är en trivial fråga.
I want to re-endorse the fact that this is not a trivial issue.
EN

trivial {adjektiv}

volume_up
European bus measurements may seem a trivial matter, but it is no such thing.
Bussarnas europeiska mått kan te sig som en trivial fråga, men så är alls inte fallet.
This is not a trivial point, it is really important.
Detta är inte någon trivial punkt; den är verkligt viktig.
I want to re-endorse the fact that this is not a trivial issue.
Jag vill åter betona att detta inte är en trivial fråga.

Användningsexempel för "trivial" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBussarnas europeiska mått kan te sig som en trivial fråga, men så är alls inte fallet.
European bus measurements may seem a trivial matter, but it is no such thing.
SwedishVåld mot kvinnor, oavsett vilken form det tar, är ingen trivial förseelse.
Violence against women, whatever form it takes, is not a trivial offence.
SwedishDetta är inte någon trivial punkt; den är verkligt viktig.
These were two important questions, and I should like to receive an answer.
SwedishDen här vitboken är tyvärr ytterst trivial och erbjuder inget som är det minsta konkret.
Unfortunately, this White Paper is pathetically trivial and offers nothing that is in any way concrete.
SwedishJag vill åter betona att detta inte är en trivial fråga.
I want to re-endorse the fact that this is not a trivial issue.
SwedishDet är alls ingen trivial fråga, för människorna vill faktiskt inte flytta från de ställen de nu bor på.
It is not at all a trivial issue because people actually do not want to move from where they are now.
SwedishDetta är inte någon trivial punkt; den är verkligt viktig.
This is not a trivial point, it is really important.
SwedishKrisen är tydlig och det är ingen trivial fråga, och därför måste vi ha lämpliga lösningar snabbare än någonsin.
The crisis is clear and is not a trivial matter, and we therefore need appropriate solutions ever more quickly.
SwedishDet här är en fråga som bara förefaller vara trivial.
SwedishJag anser att den är allt annat än trivial.
SwedishFrågan är dock allt annat än trivial; etiketter med ursprungsmärkning kan bidra till att förhindra bedrägerier och även till att skydda kvaliteten.
The issue, however, is anything but trivial: labels with origin marking can help prevent fraud, as well as protect quality.
SwedishDet måste sägas att vi från vår sida anser att föredraganden gör hela frågan om ansvarsfrihet för år 1996 till trivial partipolitik.
It must be said that from our side we believe that the rapporteur is playing petty party politics with the whole question of discharge for 1996.
SwedishJag vill ta upp en till synes ganska trivial fråga: genomförandet av ramdirektivet för vatten från år 2000 i Irland.
Mr President, I rise to raise what may seem, on the face of it, a rather mundane issue: the implementation of the European Water Framework Directive of 2000 in Ireland.
SwedishJag har några reservationer mot förslagen att tillåta användningen av trivial- eller gruppnamn, utan att dessutom ha fullständiga namn eller detaljer om ingående ämnen.
I have some reservations with regard to proposals to allow the use of common or generic names without, in addition, the full names or details of the substance.
SwedishEn av mina kolleger har antytt att en trivial fråga har tagits upp i kammaren, och det är genomförandet av ramdirektivet om vatten på Irland.
Mr President, one of my colleagues has suggested that a mundane matter has been brought up in this House, and that is the implementation of the Water Framework Directive in Ireland.

Synonymer (svenska) till "trivial":

trivial

Synonymer (engelska) till "trivial":

trivial