SV

torget {neutrum}

volume_up
Vare sig du handlar på torget eller internet skyddar EU dina rättigheter.
Whether you shop at the market or online, the EU protects your rights.

Användningsexempel för "torget" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMotståndsstyrkorna protesterar fortfarande på Tahrir-torget och jag med dem.
The resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
SwedishHelt ärligt, med den förändring jag såg på torget trodde jag det gått 12 år.
Seriously, with the amount of change I had noticed in this square, I thought it was 12 years.
SwedishVare sig du handlar på torget eller internet skyddar EU dina rättigheter.
Whether you shop at the market or online, the EU protects your rights.
SwedishAmbulanser måste släppas in och ut från torget. Vi har nämligen fått höra att de inte släpps in.
Ambulances have to be allowed in and out of the square, because we are hearing that they are not being allowed in.
Swedishtorget utanför parlamentet finns en fotoutställning om tjärsanden i Kanada.
(NL) Mr President, in the square outside our Parliament there is a photographic exhibition on the tar sands in Canada.
SwedishFemtusen människor har samlats på torget.
Five thousand people have gathered in the square.
SwedishHan har sjungit med mig nere på Dam-torget.
He's been singing with me down in Dam Square.
SwedishAnnars kommer vi inte till torget i tid.
It's the only way to get to the square on time.
SwedishVi ser oss omkring på det dammiga torget i Mexiko, enligt talesättet.
We look around the proverbial dusty Mexican square and there, in the sun, by the little station, sits the Council.
SwedishOm Ján Figel’ öppnar denna stad kommer Stora torget en dag att döpas om till Ján Figel’-torget.
It is an important matter; Mr Figel opens up this city and the main square will one day be renamed Jean Figel Square.
SwedishKl. 15.00 på fredag denna vecka, den 23 oktober, kommer flera tusen människor att uppmärksamma 1956 års händelser igen på Deák-torget.
On Friday of this week, 23 October, at 15.00, several thousand people will commemorate the events of 1956 again on Deák Square.
SwedishOm man till exempel skriver in ”Himmelska fridens torg” får man troligen en arkitektonisk historia om byggnaderna runt torget.
For example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
SwedishOm man till exempel skriver in ” Himmelska fridens torg ” får man troligen en arkitektonisk historia om byggnaderna runt torget.
For example, if one types in Tiananmen Square in China, one is likely to get an architectural history of the buildings around the square.
SwedishDet är i det avseendet som jag ser det som en positiv signal att fler människor än någon hade förväntat sig tog sig ut på torget i Minsk.
It is in that sense that I see the fact that more people came out onto the square in Minsk than anyone expected as a positive signal.
SwedishVid en liknande incident på lördagen blev en annan ungrare vid namn Attila knivhuggen på det viktigaste torget i Szabadka/Subotica, i Vojvodina i Serbien.
In a similar incident on Saturday, another Hungarian, Mr Attila, was knifed in the main square in Szabadka/Subotica, in the Vojvodina in Serbia.
SwedishDet var därför som jag sade att jag ser det som en positiv signal att så många människor, många fler än organisatörerna hade räknat med, befann sig på torget i Minsk.
That is why I said that I consider it a positive signal that so many people, many more than the organiser expected, were at Minsk Square.
SwedishTorget Plateia Eleftherias i Nicosia befinner sig i stadens hjärta, på en plats som utgjorde ingången från de nyare stadsdelarna till den gamla inmurade staden.
Eleftheria (Freedom) Square is located in the centre of Nicosia, at the traditional crossover point between the modern suburbs and old fortified city.
SwedishJust nu medan vår diskussion äger rum pågår en demonstration som startats av den demokratiska oppositionen på torget framför Vetenskapsakademin i Minsk.
Right now, as our discussion is taking place, in Minsk in the square opposite the Academy of Sciences, there is a demonstration initiated by the democratic opposition.
SwedishDet var våra barn som tillbringade långa nätter på torget i Minsk efter valet den 19 mars, när de vuxna inte kunde uthärda kylan utan gick hem.
It was our children who spent long nights standing on the square in Minsk after the elections on 19 March, when the adults could not stand the cold and returned to their homes.
SwedishMedan vi byggde upp allt detta, under den veckan med dom hundra frivilliga, så blev flera av dom boende grannarna runt torget fästa vid det och tyckte om det väldigt mycket.
While we built all this up during that week, with the 100 volunteers, a good number of the neighbors surrounding the plaza got very close to it and quite loved it.

Synonymer (svenska) till "torg":

torg
Swedish