"tolv" - Engelsk översättning

SV

"tolv" på engelska

EN
SV

tolv {tal}

volume_up
Om det dessutom är nödvändigt att tolv av oss reser sig upp, så kommer tolv av oss att göra det.
If it is necessary for twelve of us to rise, moreover, twelve of us will rise.
Hundratusen familjer och tolv miljoner boskapsdjur riskerar att svälta ihjäl.
One hundred thousand families and twelve million cattle are on the brink of starvation.
Euron har stärkt den europeiska identiteten och sammantvinnat de tolv länderna.
It has strengthened European identity and bound the twelve countries together.

Användningsexempel för "tolv" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDecenniet 2004–2013 kommer att kännetecknas av tillträdet av tolv nya länder.
The decade 2004-2013 will be characterised by the accession of 12 new countries.
SwedishDe tolv punkterna i betänkandet utgör en tydlig handlingsplan för framtiden.
The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
SwedishFör det första har Sverige exakt samma regelverk som de tolv nya medlemsstaterna.
Firstly, Sweden has exactly the same regulation as the 12 new Member States.
SwedishLåt oss då åtminstone börja ifrågasätta den permanenta karaktären av de tolv sjömilen!
At least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
SwedishTillstånd ges för fiske med 28 notfartyg för tonfisk och tolv fartyg med ytlångrev.
Authorisation to fish will be granted to 28 tuna seiners and 12 surface long-liners.
SwedishI söndags morse dödades tolv turkiska soldater och 32 kurder i ett kurdiskt bakhåll.
On Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
SwedishDet är syftet med det initiativ som har lagts fram av tolv regeringar i EU.
This is the aim of the initiative presented by 12 European Union governments.
SwedishEtt, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva tolv. ~~~ Ja. ~~~ Eller hur?
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Yes, right.
SwedishKlockan skulle då vara tolv eller fem över tolv, och det anser jag är rimligt.
That would then take us to noon or five past, which I think is reasonable.
SwedishTolv länder tillhör euroområdet, och i pakten anges bestämmelserna för medlemskap i det.
Mr President, ladies and gentlemen, the Stability and Growth Pact is a success.
SwedishÄn så länge är bara tolv av de snart sammanlagt 25 medlemsländerna med i euroområdet.
So far, only 12 of what will soon be a total of 25 Member States are in the eurozone.
SwedishEn person kan beviljas ackreditering hos Europaparlamentet i upp till tolv månader.
Individuals may be granted access rights to the European Parliament for up to 12 months.
Swedish—Endast tolv europeiska länder har hittills skickat materiel för att leta efter saknade.
—Only 12 European countries so far have supplied search and rescue equipment.
SwedishKonsumentkulturen i Schweiz behövde tolv år på sig att uppnå en nivå på 60 procent.
Switzerland’ s consumer culture needed 12 years to reach the 60 % level.
SwedishAlbanien måste omedelbart genomföra de tolv viktigaste prioriteringarna i yttrandet.
Albania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
SwedishAvtalet ger tillstånd för fiske med 28 notfartyg för tonfisk och tolv fartyg med ytlångrev.
The agreement will allow fishing for 28 tuna seiners and 12 surface long-liners.
SwedishMan har haft mer än tolv timmar på sig att rätta till det ifrågavarande ändringsförslaget.
They have had more than 12 hours in which to correct the amendments concerned.
SwedishDet muntliga ändringsförslaget förkastades då mer än tolv ledamöter stödde Wolfs förslag
The oral amendment was rejected as more than 12 Members supported Mr Wolf's proposal
SwedishEU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
The European flag consists of 12 golden stars in a circle on a blue background.
SwedishVi behöver öka kompensationen och vi behöver öka stödperioden till tolv månader.
We need to increase compensation and we need to increase the period of support to 12 months.