"tillvaro" - Engelsk översättning

SV

"tillvaro" på engelska

SV

tillvaro {utrum}

volume_up
I hans ögon står Europeiska unionen fortfarande för mänskliga rättigheter och en värdig tillvaro.
In his eyes, the European Union still stands for human rights and a dignified existence.
I annat fall kan den utgöra ett allvarligt hinder för vår tillvaro.
Otherwise it can be a severe impediment to our existence.
Vi lägger ständigt hinder i vägen för dem i deras strävanden att åtnjuta en fullvärdig mänsklig tillvaro.
We constantly obstruct their path towards enjoying a full human existence.
Jag vill insistera på att flexibiliteten inte är en situation som är normal i gemenskapens tillvaro.
I want to stress that flexibility is not a normal situation in Community life.
Han vill veta hur hans tillvaro kommer att se ut i slutet av månaden.
He wants to know what his life will be like at the end of the month.
Jag vill tacka det brittiska ordförandeskapet för att de har prioriterat en tillvaro utan fruktan i sitt ordförandeskap.
I would like to thank the British Presidency for making a life without fear the focus of their Presidency.
tillvaro (även: natur, väsen, existens, ande, varelse)
volume_up
being {substantiv}
Vi måste till varje pris förhindra att personer " inrättar sig " i arbetslöshetens tillvaro.
People must, at all costs, be prevented from " getting used to " being unemployed.
Med ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
På samma sätt kommer vi inte att kunna föreställa oss själva en tillvaro utan maskinen.
And so in the same way, we're going to not imagine ourselves without this other machine being there.
tillvaro (även: uppehälle, existens, levebröd)
Det är att föredra framför en fortsatt tillvaro på existensminimum och ett osäkert ekonomiskt stöd från fonderna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
This is preferable to continued subsistence living and uncertain financial provision from CAP funds.

Användningsexempel för "tillvaro" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet beror på fyra nya fenomen i vår tillvaro. För det första: Internet.
That is because four things have entered our lives: the first is the Internet.
SwedishDet är priset på bondens produkter som borde utgöra grunden för hans tillvaro.
Farmers ' livelihoods must be based on the prices of what they produce.
SwedishDet är priset på bondens produkter som borde utgöra grunden för hans tillvaro.
Farmers' livelihoods must be based on the prices of what they produce.
SwedishVi måste till varje pris förhindra att personer " inrättar sig " i arbetslöshetens tillvaro.
People must, at all costs, be prevented from " getting used to " being unemployed.
SwedishMed ett enda möjligt undantag är det en dyster, grå och kostsam tillvaro.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
SwedishJag vill insistera på att flexibiliteten inte är en situation som är normal i gemenskapens tillvaro.
I want to stress that flexibility is not a normal situation in Community life.
SwedishHan vill veta hur hans tillvaro kommer att se ut i slutet av månaden.
He wants to know what his life will be like at the end of the month.
SwedishI hans ögon står Europeiska unionen fortfarande för mänskliga rättigheter och en värdig tillvaro.
In his eyes, the European Union still stands for human rights and a dignified existence.
SwedishProgrammen skulle skrivas i små expertgrupper utan anknytning till medborgarnas tillvaro.
Manifestos will be written by small groups of experts out of touch with the lives of real people.
SwedishVi är inte små barn som får smäll på fingrarna, vi låter inte tjänstemännen försura vår tillvaro.
We are not children who can be taken to task; we shall not be harassed by civil servants.
SwedishPå samma sätt kommer vi inte att kunna föreställa oss själva en tillvaro utan maskinen.
And so in the same way, we're going to not imagine ourselves without this other machine being there.
SwedishEn absurd teatervi måste spela upp, fram och tillbaka... från ren tillvaro till mänskligt lidande.
An absurd theatrical we must play out, back and forth... from pure being to human suffering.
SwedishVi lägger ständigt hinder i vägen för dem i deras strävanden att åtnjuta en fullvärdig mänsklig tillvaro.
We constantly obstruct their path towards enjoying a full human existence.
SwedishVad är då deras brott som dömer dem till en sådan tillvaro?
What crime have they committed to be condemned to such an existence?
SwedishI annat fall kan den utgöra ett allvarligt hinder för vår tillvaro.
Otherwise it can be a severe impediment to our existence.
SwedishEuropa måste ta sig ur denna något schizofrena tillvaro.
Europe has to get out of the somewhat schizophrenic state in which it operates on a daily basis.
SwedishDå vet konsumenterna exakt hur mycket de förbrukar och kan planera sin tillvaro och ekonomi utifrån det.
Then consumers will know exactly how much they are using and can plan around that and economise.
SwedishÄr det sektorer som ligger fjärran från medborgarnas tillvaro?
Are these sectors remote from our citizens ' lives?
SwedishÄr det sektorer som ligger fjärran från medborgarnas tillvaro?
Are these sectors remote from our citizens' lives?
SwedishMänsklig tillvaro präglas ofta av att tiden och pengarna inte räcker till för allt det vi skulle vilja göra.
Human existence is often characterized by a lack of time and money for all that we would like to achieve.

Synonymer (svenska) till "tillvaro":

tillvaro
Swedish