"tillträde" - Engelsk översättning

SV

"tillträde" på engelska

SV tillträde
volume_up
{neutrum}

tillträde (även: tillgång, tillgänglighet, ingång, åtkomst)
volume_up
access {substantiv}
Tillträde för den särskilda representanten är naturligtvis en viktig fråga.
Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.
Vår arbetsordning säger att ledamotsassistenterna har privilegierat tillträde.
At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Viktiga kompletterande åtgärder, såsom tillträde till näten, har också vidtagits.
There were also the crucial accompanying measures, such as access to the networks.
tillträde
volume_up
admittance {substantiv}
År 2001 skaffade sig en medlemsstat tillträde till eurozonen med felaktiga uppgifter.
In 2001 a Member State succeeded in gaining admittance to the eurozone by using false data.
Kommissionen beklagar även att anmälda och registrerade observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet, vägrats tillträde.
The Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
tillträde (även: sätt, metod, inställning, syn)
volume_up
approach {substantiv}

Synonymer (svenska) till "tillträde":

tillträde

Användningsexempel för "tillträde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄr det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
Is it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
SwedishMin fråga lyder: Vill kommissionen ge fritt tillträde även åt fler produkter?
My question is this: is the Commission now seeking carte blanche for other products?
SwedishEuropeiska unionen kan ändå inte vägra dessa personer tillträde till dess territorium.
However, the European Union cannot refuse these persons entry into its territory.
SwedishJag kan alltså bara säga att vi får tillträde till byggnaden när den är färdig.
So I can only tell you that we shall have the building when it is ready.
SwedishElproducenterna kan fortfarande begränsa nya aktörers tillträde till marknaden.
Producers of electricity can still restrict the number of new players entering the market.
SwedishI Syrien har president Bashar al-Assads tillträde till makten ingett stort hopp.
In Syria, the arrival in power of President Al-Assad has given rise to a great deal of hope.
SwedishVi måste dock hålla fast vid kravet på att vapeninspektörerna ges tillträde.
However, we must continue to insist on weapon inspectors being admitted.
SwedishÄr det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
That much has become clear since the autumn summit when Mr Kok’ s report was discussed here.
SwedishTack vare påtryckningar från UNHCR: s Ajello fick vi slutligen tillträde till området.
Finally, thanks to the pressure from Mr Ajello of the HCR, we were able to reach the area.
SwedishDe båda diplomaterna kommer inte att få tillträde till Europaparlamentet!
Mr Balfe, neither of the diplomats will be allowed to enter the House.
SwedishGemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) (
International carriage of passengers by coach and bus (recast) (
SwedishÅ andra sidan finns det fortfarande ekonomiska och tekniska hinder för tillträde till marknaden.
On the other hand, there are still economic and technical barriers to market entry.
SwedishFör inte så länge sedan var Slovakien kandidat för tillträde till Nato och Europeiska unionen.
Not so long ago, Slovakia was a candidate for membership of NATO and the European Union.
SwedishKommer de att kunna utnyttja sina kunskaper för att få tillträde till yrket som säkerhetsrådgivare?
Could they use these qualifications to gain employment as a security adviser?
SwedishOm vi vägrar människor tillträde måste det finnas ett gott skäl till detta.
If we turn people away we must have a good reason for doing so.
SwedishFör det fjärde bör kandidaterna ha lika tillträde till medierna.
The second is that Ukraine ’ s territorial integrity should be maintained.
SwedishTre gånger detta år har jag blivit vägrad tillträde till Terminal D med min laissez-passer.
On three occasions this year I have been refused entry into Terminal D on my laissez-passer.
SwedishSlovakiens tillträde till euroområdet har inte bara skett av en slump.
Slovakia's accession to the eurozone has not come about by chance.
SwedishTre gånger detta år har jag blivit vägrad tillträde till Terminal D med min laissez-passer .
On three occasions this year I have been refused entry into Terminal D on my laissez-passer.
SwedishBot har redan sagt att det inte är försvarbart att vägra ett fartyg tillträde på dessa grunder.
Mr Bot has already stated that refusing a ship entry on those grounds is not justifiable.