"tillsammans" - Engelsk översättning

SV

"tillsammans" på engelska

EN

SV tillsammans
volume_up
{adverb}

tillsammans (även: samtidigt, på samma gång, ihop, tillhopa)
Vi hamnar i den här krisen tillsammans och vi måste ta oss ur den tillsammans.
Together we ended up in this crisis and together we must overcome it.
Vi måste gå tillsammans; tillsammans måste vi följa vägen som leder till Europas framtid.
We must walk together; together we must take the road that leads to Europe ’ s future.
Genom att arbeta tillsammans och agera tillsammans definierar vi vilka vi är.
By working together, by acting together, we define who we are.

Synonymer (svenska) till "tillsammans":

tillsammans

Användningsexempel för "tillsammans" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
SwedishDetta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
SwedishDet hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.
I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
SwedishDet är tillsammans med medborgarna, städerna och regionerna som vi bygger Europa.
The building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
SwedishDen 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
SwedishSå vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med Europaparlamentet i den här frågan.
So we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.
Swedish1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist" .
In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year' .
Swedish1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist ".
In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year '.
SwedishOm FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.
If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.
SwedishDet är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.
From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
SwedishJag röstade emot utskottets förslag tillsammans med andra medlemmar i min grupp.
I voted against the committee proposal along with other members of my Group.
SwedishDetta tillsammans gjorde samarbetet med EU svårt och tidsmässigt oerhört utdraget.
All this made cooperation with the EU difficult and incredibly time-consuming.
SwedishDärför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.
That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.
SwedishI Kaukasien måste vi tillsammans kräva obegränsat tillträde för EU:s observatörer.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
SwedishVi måste fråga oss hur vi ska kunna göra framsteg tillsammans med andra länder.
We have to ask ourselves how we can make progress jointly with other states.
SwedishTvå fakulteter och ett regionalt cancercentrum stödjer tillsammans verksamheten:
Two faculties and one regional health care unit support these environments:
SwedishJag anser, tillsammans med vår franske utrikesminister, att det inte är önskvärt.
Like the French Minister for Foreign Affairs, I do not think that this is desirable.
Swedish– Eftersom följande frågor handlar om samma sak kommer de att behandlas tillsammans:
The judgment by the Supreme Court is a crime against human and democratic rights.
SwedishDessa organ borde tillsammans utarbeta förfaranden för att bekämpa detta fenomen.
These bodies should jointly develop procedures for fighting this phenomenon.
SwedishVi kommer tillsammans med kommissionens ordförande att rapportera om detta i oktober.
Along with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.