"till vänster" - Engelsk översättning

SV

"till vänster" på engelska

EN
SV

till vänster {adverb}

volume_up
till vänster (även: kvar, åt vänster)
I standardinställningen är verktygslisten placerad till vänster bredvid dokumentet.
The main toolbar appears to the left of the document in the default view.
Enligt standardinställningen visas den här verktygslisten till vänster om dokumentet.
The main toolbar appears to the left of the document in the default view.
Vet kommissionsledamoten till höger vad kommissionsledamoten till vänster gör?
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?

Användningsexempel för "till vänster" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
Drag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
SwedishVet kommissionsledamoten till höger vad kommissionsledamoten till vänster gör?
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?
SwedishMed negativa tal placerar du objektet till vänster, med positiva till höger.
A negative value shifts the object to the left and a positive value to the right.
SwedishMina kollegor här till vänster och höger har inte heller sett dig begära ordet.
My staff to the right and left of me here did not see you signalling either.
SwedishSökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som ikoner på själva kartan.
Search results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
SwedishMata in text på etiketten uppe till vänster och formatera teckensnittet som du vill.
Enter your text in the top left label and format the font the way you want it.
SwedishDärför var det inte så att nazismen stod till höger och kommunismen till vänster.
Therefore it was not the case that Nazism was on the Right, and Communism on the Left.
SwedishAnvänd zoomningsverktyget till vänster på kartan för att zooma in ett land och en ort.
Use the zoom tool on the left side of the map to zoom in on a country and a city.
SwedishSökresultaten visas i fältet till vänster på sidan och som markörer på kartan.
Search results appear in the left panel of the page and as markers on the map itself.
SwedishDe här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
The display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
SwedishOm ni koncentrerar er och beräknar då kommer ni till... Då är det vänster hjärnhalva.
If you concentrate and calculate, then you go to -- then it's the left brain.
SwedishKlicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.
Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.
SwedishDen tjänsteman som sitter till vänster om er tittade på mig, men informerade er inte.
The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.
SwedishI det här rotationsfältet anger du om förflyttningen ska göras till höger eller vänster.
In this spin box, enter the distance to be shifted to the right or to the left.
SwedishMed ikonen infogar du tre punkter på diagonalen nerifrån vänster upp till höger.
Use this symbol to insert three dots on a diagonal from the bottom left to the top right.
SwedishI standardinställningen är verktygslisten placerad till vänster bredvid dokumentet.
The main toolbar appears to the left of the document in the default view.
SwedishAktivera bakgrundsvyn med ikonen med samma namn i arbetsområdet nere till vänster.
Switch to the master view using the icon in the lower left-hand corner of the work area.
Swedish(RO) Jag vill först av allt börja med en kommentar till min kollega från vänster.
(RO) I would first of all like to begin with a comment for my fellow Member from the left.
SwedishKan ni säga mig om skriften skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
SwedishUnder tiden håller danskarna till vänster om kameran på att börja gapflabba.
Now in the meantime, the two Danish guys to the left of the camera, they're cracking up.

Liknande översättningar för "till vänster" på engelska

vänster adjektiv
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
till ett belopp av preposition
English
till följd av preposition
English