"till höger och vänster" - Engelsk översättning

SV

"till höger och vänster" på engelska

SV

till höger och vänster [exempel]

volume_up
1. bildligt
till höger och vänster
Detta betyder nämligen också att vi kan få slut på det bristande engagemanget och splittringen till höger och vänster i politiken.
This also means, though, that we can eliminate the noncommittal dimension and fragmentation to the left and right in policy.
Om Du vill visa ett bestämt antal siffror (0 eller #) till höger och vänster om decimaltecknet infogar Du ett decimaltecken (i Sverige ett kommatecken) i talformatet.
To display a certain number of digits (0 or #) to the left and right of the decimal separator (period), insert the separator in the number format.

Användningsexempel för "till höger och vänster" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU fortsätter att välkomna människor till höger och vänster.
Europe keeps on welcoming people left, right and centre.
SwedishRicardo Pérez Madrigal var känd för att agera som Marco Pannella gör nu – att skrika till höger och vänster.
Pérez Madrigal was well known for acting as Mr Pannella is acting now – shouting to right and left.
SwedishRicardo Pérez Madrigal var känd för att agera som Marco Pannella gör nu – att skrika till höger och vänster.
Pérez Madrigal was well known for acting as Mr Pannella is acting now – shouting to right and left.
SwedishDe lokala, regionala och nationella politikerna, både till höger och vänster, har ett mycket stort ansvar.
The local, regional and national politicians, on the right and on the left, have an enormous responsibility.
SwedishStällda inför det ”bruna” hotet måste alla demokratiska krafter till höger och vänster sluta sig samman i Europa.
In the face of the 'brown' menace, all democratic forces on the right and left must join together in Europe.
SwedishMan reformerar också till höger och vänster.
SwedishDetta betyder nämligen också att vi kan få slut på det bristande engagemanget och splittringen till höger och vänster i politiken.
I am in favour of earmarking; we should be able to admit to this in this Chamber, and I am the first to do so.
SwedishOm klubbarna börjar köpa spelare till höger och vänster under mästerskapen, ja då påverkar de ju balansen i tävlingarna.
If, during a championship, clubs start to buy players left, right and centre, they are upsetting the balance of the championship.
SwedishDetta betyder nämligen också att vi kan få slut på det bristande engagemanget och splittringen till höger och vänster i politiken.
This also means, though, that we can eliminate the noncommittal dimension and fragmentation to the left and right in policy.
SwedishTill höger och vänster, upp och ned, vi säger alltid att FN bör göra det ena och det andra … Nu har FN beslutat sig.
On the left and the right, up and down, we are always saying that the UN should do this and the UN should do that … Now, the UN has decided.
Swedishtill höger och vänster
SwedishDet tjänar inte mycket till om Europeiska unionen till höger och vänster kommer med löften till krisområden och till kandidatländer som vi sedan inte kan förverkliga.
There is little point in the European Union making pledges to crisis areas and candidate states left, right and centre, which it cannot meet.
SwedishJag är övertygad om att många av er, både till höger och vänster, är villiga att försvara och främja tjänster i allmänhetens intresse.
Ladies and gentlemen, I firmly believe that many of you, whether on the Right or the Left, are pledged to defend and promote services of general interest.
SwedishOm Du vill visa ett bestämt antal siffror (0 eller #) till höger och vänster om decimaltecknet infogar Du ett decimaltecken (i Sverige ett kommatecken) i talformatet.
To display a certain number of digits (0 or #) to the left and right of the decimal separator (period), insert the separator in the number format.
SwedishNär man tillhör en minoritetsgrupp - ni tillhörde under lång tid en minoritetsgrupp - vet jag att man blir van vid att utdela råd till höger och vänster.
I know that, when a person belongs to a minority group - you belonged to a minority group for a long time, yourself - he gets used to offering advice to all and sundry.