"tids-" - Engelsk översättning

SV

"tids-" på engelska

EN
SV

tids- {adjektiv}

volume_up
tids- (även: tid, gång, tempo, taktart)
volume_up
time {substantiv}
Vid kombinerade tids - och datumfält skapas två kolumner automatiskt.
In the case of combined data/time fields, two columns are created automatically.
(EN) Klimatförändringen är kanske vår tids viktigaste politiska utmaning.
Climate change is perhaps the most significant political challenge of our time.
Klimatförändringarna är vår tids största problem.
(PT) Mr President, climate change is the great problem of our time.

Användningsexempel för "tids-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAids är vår tids sjukdom och återspeglar det som har gått snett i vårt samhälle.
Aids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
SwedishDen andra punkten handlar om förfalskning som är en av vår tids förbannelser.
The second one is counterfeiting. Counterfeiting is one of the curses of our age.
SwedishDet är klart att vår tids och framtidens miljöfrågor måste lösas på alla nivåer.
Clearly, our present and future environmental problems must be solved at all levels.
SwedishDet andra målet är att möta de globala säkerhetsproblemen, vår tids stora utmaning.
Secondly, to address global security challenges, the challenges of our time.
Swedish(EN) Klimatförändringen är kanske vår tids viktigaste politiska utmaning.
Climate change is perhaps the most significant political challenge of our time.
SwedishI sak är det ingenting som förändras; tids nog måste parlamentet yttra sig.
It makes no material difference; at some point the House will have to state its view.
SwedishVid kombinerade tids - och datumfält skapas två kolumner automatiskt.
In the case of combined data/time fields, two columns are created automatically.
SwedishDet är i städerna och tätorterna som vår tids verkliga problem uppstår.
The problems of modern times are most serious within towns and large cities.
Swedish(NL) Jag skulle vilja citera vår tids mest lärde person, Albert Einstein.
(NL) I would like to quote the most learned man of our time, Mr Einstein.
SwedishFildes äldsta son, Philip, dog vid nio års ålder på julafton efter en tids sjukdom.
Fildes' oldest son, Philip, died at the age of nine on Christmas Eve after a brief illness.
SwedishVi anser att dessa förslag kan leva upp till vår tids stora utmaningar.
We believe that these proposals face up to the major challenges of our day.
SwedishTerrorism är vår tids förbannelse och påverkar många europeiska länder.
Terrorism is the curse of our age. If afflicts many European countries.
SwedishNågon sade tidigare att detta är vår tids motsvarighet till slaveriet.
Someone said earlier that it is the 21st century equivalent of slavery.
SwedishMänniskohandel och sexuellt utnyttjande är i själva verket vår tids slaveri.
   Mr President, trafficking and sexual exploitation is, in effect, modern-day slavery.
SwedishÄven detta är ingår, eftersom buller, som ni känner till, är en av vår tids förbannelser.
This is also included because, as you know, noise pollution is one of the banes of our time.
SwedishNi kan strunta i marknaderna om ni vill, men tids nog kommer marknaderna inte att strunta i er.
You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore you.
SwedishDen snabba ökningen av parlamentets befogenheter är denna tids största politiska mysterium.
Its rapid growth of jurisdiction is the political mystery of the age.
SwedishKampen mot den olagliga narkotikahandeln är en av vår tids största utmaningar.
Combating the illegal trade in drugs is one of the major global challenges of the contemporary world.
SwedishTärningen är emellertid inte kastad ännu och tids nog blir det dags att bedöma var vi står.
The die has not yet been cast, however, and the time will come to take stock of the situation.
SwedishEfter en tids inaktivitet loggas du ut från kontot automatiskt så att dina personliga uppgifter skyddas.
To protect your personal information, idle accounts are automatically logged out.