"termer" - Engelsk översättning

SV

"termer" på engelska

EN
EN

"term" på svenska

volume_up
term {substantiv}

SV termer
volume_up
{pluralis}

termer (även: ordalag)
volume_up
terms {plur.}
Vi har stött denna idé, inte bara i termer av idéer utan också i termer av finansiering.
We have been supporting this idea, not only in terms of ideas but in terms of funding.
Intellektuell inkompetens: de termer som används är inte ens definierade.
This talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
Konkurrenskraft mäts inte uteslutande i termer av produktionskostnader och priser.
Competitiveness is not measured exclusively in terms of production costs and prices.

Synonymer (engelska) till "term":

term

Användningsexempel för "termer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTrots detta är rådets beslut på detta område i objektiva termer en besvikelse.
In spite of that, the Council decisions in this field are disappointing.
SwedishVi är också beredda att hjälpa till att göra detta i demokratiska termer.
Furthermore, we are prepared to help to achieve this in a democratic fashion.
SwedishJag är fullständigt övertygad om nyttan av att motverka IT-klyftan, i sociala termer.
I am absolutely convinced of the need to fight the social causes of the digital divide.
SwedishDe har alltså, i politiska termer, valt mellan de två alternativen.
In other words, they have, politically speaking, chosen between the two options.
SwedishI allmänna termer borde vi använda sunt förnuft när det gäller dagens problem.
Generally speaking, we should apply common sense to today's problems.
SwedishOckså jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar" .
I too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
SwedishOckså jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar ".
I too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
SwedishDe har alltså, i politiska termer, valt mellan de två alternativen.
Also, the measurement work for the passport has already been completed.
SwedishDet är dags att sluta tala i negativa termer om EU och sluta fråga vad det ska bli av oss.
The time has come to stop talking negatively about Europe and to stop asking what we will become.
SwedishI rent medicinska termer måste stora hormondoser ges för att erhålla äggceller.
We have seen the many-faceted wealth of invention that exists when it comes to exploiting women’ s bodies.
SwedishDetta uttrycktes förvisso även av kommissionsledamot Joaquín Almunia i lämpliga termer.
I take the liberty of drawing attention to a further point.
SwedishDet är egentligen detta komplex av data som gör det svårt att tala om kvantifiering i exakta termer.
All these various factors make it difficult to give any exact figures.
SwedishMånga gånger talar vi om kvalitet enbart i termer av att en produkt inte får vara skadlig för hälsan.
When we talk about quality we often only mean that a product must not be harmful to health.
SwedishI rent institutionella termer kommer vi att se många nya ansikten under 2005 års budgetförfarande.
There will be a change of Commission between the first and second readings of the 2005 Budget.
SwedishNågon sade att räkor ger större vinst än torsk när man tänker i termer som vinstmaximering.
Mr President, someone said earlier that shrimps are netting a much higher income than cod.
SwedishEtt semantiskt bollande med termer är inte till fördel för parlamentet.
Semantic gobbledy-gook is of no interest to Parliament.
SwedishDetta uttrycks också i bibliska termer när vi får lära oss att vi är skapade i Guds avbild.
This is also expressed in biblical vocabulary when we are taught that we were created in the divine image.
SwedishDet kommer att bli nödvändigt att tänka i termer av det europeiska nätet som en helhet.
Henceforth, the geographical reference context will be the whole of Europe, not one specific country or another.
SwedishDet blir ett sätt att visa vår solidaritet i finansiella termer.
That will be the financial expression of our solidarity.
SwedishI allmänna termer måste Bulgarien säkerställa genomförandet av lagstiftning efter det att denna har antagits.
But, in general, Bulgaria has to ensure the implementation of legislation after its adoption.