"term" - Engelsk översättning

SV

"term" på engelska

EN
EN

"term" på svenska

volume_up
term {substantiv}

SV term
volume_up
{utrum}

term (även: villkor, termin, tidsperiod, ordbruk)
volume_up
term {substantiv}
TermTerm eller sökord är det ord eller den fras som en användare skriver i en sökmotor.
TermThe term or keyword is the word or phrase that a user types into a search engine.
Det intressanta är att Chirac även använde denna term då han svarade på frågor.
Interestingly, this is a term which Mr Chirac used in his response to the questions.
Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal för SSK term 6
Contact internship placement for the preparation of contracts for SSK term 6

Synonymer (svenska) till "term":

term

Synonymer (engelska) till "term":

term

Användningsexempel för "term" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI förbigående vill jag också nämna att vi inte accepterar en sådan term som ”EU-fiskefartyg”.
Incidentally, we do not recognise such terminology as 'EU fishing vessels.'
SwedishNu har jag också lärt mig en ny term av er, herr Santer.
But I have now learned a new expression from you, Mr Santer.
SwedishJag talar inte om en ekonomisk regering, en sådan term kan missförstås.
I am not referring to an economic government.
SwedishBusiness class" vilken term! Djuren gör alltid sin sista utfärd i tredje klass.
The use of 'business class' is quite ludicrous considering the sixth-rate treatment animals still receive before they are killed.
SwedishNär hedgefonden Long Term Capital Management i det närmaste kollapsade visade det på riskerna i sammanhanget.
Enron, Parmalat and other scandals have reminded us that sophisticated products often conceal highly sophisticated financial wrongdoing.
SwedishKvalitet är en ny politisk term som involverar frågor om arbetsförhållanden, arbetsrelationer och socialstatens tjänster.
Quality as a new political concept to deal with working conditions, employment relations and the services of the social state.
SwedishPsykiatrikerna har en fantastisk term för det, en term som till och med är bättre än världsåskådning.
The psychiatrists have a fancy phrase for it, an even fancier phrase than Weltanschauung: they call it 'cognitive dissonance'.