"tempo" - Engelsk översättning

SV

"tempo" på engelska

EN
EN
EN

"up-tempo" på svenska

SV

tempo {neutrum}

volume_up
volume_up
pace {substantiv}
Förhandlingarnas tempo och metoder utesluter också i praktiken många utvecklingsländer.
What is more, the negotiation methods and pace automatically exclude many developing countries.
Publikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
Telekommunikationen förändrar våra liv i snabbt tempo.
Telecommunications are changing our lives at a fast pace.
EN

up-tempo {adjektiv}

volume_up
up-tempo

Användningsexempel för "tempo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFramför allt i Förenta staterna, där bioteknologin utvecklas i ett blixtsnabbt tempo.
Especially in the USA, where biotechnology is developing at break-neck speed.
SwedishDet ligger i vårt gemensamma intresse att detta kan fortsätta i ett raskare tempo.
It is in our mutual interest that this process should be accelerated.
SwedishVi har hört mycket frustration när det gäller bristen på tempo runt toppmötet i Barcelona.
The lack of momentum at the Barcelona Summit has been very frustrating.
SwedishFörhandlingarnas tempo och metoder utesluter också i praktiken många utvecklingsländer.
What is more, the negotiation methods and pace automatically exclude many developing countries.
SwedishPublikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
SwedishÄven om detta är en stor och komplicerad fråga, måste vi nu få ett högre tempo i förändringen.
Although this is a large and complicated issue, we must now increase the pace of change.
SwedishKommissionen har nu som mål att i ett högt tempo få igång det femte ramprogrammet.
For the moment, the Commission's aim is to set the fifth framework programme in motion at a rapid rate.
SwedishVid vissa tillfällen gör ett hastigt tempo manövreringen lättare.
There are times when speed enables you to manoeuvre more easily.
SwedishSedan utförs de dock inte eller i ett för långsamt tempo.
They were then either not implemented at all or implemented too slowly.
SwedishVi bränner våra barns resurser i ett skrämmande tempo, och äventyrar på så sätt vår planet.
We are burning away our children's resources at an appalling rate, and thereby endangering our planet.
SwedishKvalitet måste komma före tempo. Låt mig göra ytterligare en preliminär anmärkning.
I would like to make one other preliminary remark.
SwedishStrategins utveckling och tempo är uppenbarligen inte tillräckliga.
Clearly, it is developing and progressing too slowly.
SwedishDet är metallarbetarna som får betala priset, genom ett högt tempo och ett utarmat arbetsinnehåll.
It is the metal workers who have to pay the price through having to do less satisfying work at high speed.
SwedishBudgetkontrollutskottet har arbetat hårt i fyra månader och sammanträtt i högt tempo.
The Committee on Budgetary Control has worked very hard for the past four months, and held meetings in quick succession.
SwedishOm man vill respekteras av kommissionen kan man inte bara gå med på att arbeta i kommissionens tempo.
To win the respect of the Commission, it is not enough simply to agree to work at the Commission's pace.
SwedishTelekommunikationen förändrar våra liv i snabbt tempo.
Telecommunications are changing our lives at a fast pace.
SwedishMiljöarbetet riskerar att tappa tempo och det kan bli svårare att driva igenom nya miljölagar.
There is a danger of the work's losing momentum, and it may become more difficult to push through new environmental laws.
SwedishMiljöarbetet riskerar att tappa tempo och det kan bli svårare att driva igenom nya miljölagar.
There is a danger of the work' s losing momentum, and it may become more difficult to push through new environmental laws.
SwedishVi lever i en värld som förändras i ett rasande tempo.
We live in a world which changes at high-speed.
SwedishJosé Manuel Durão Barroso har konstaterat att han i raskt tempo ämnar fortsätta med samma medborgarfientliga politik.
Mr Barroso has stated that he intends to continue at a fast pace with the same anti-grass roots policy.

Synonymer (svenska) till "tempo":

tempo