"teknisk" - Engelsk översättning

SV

"teknisk" på engelska

SV teknisk
volume_up
{adjektiv}

teknisk
volume_up
technical {adj.} (of or related to technique)
Motsvarar idag inriktningen Teknisk design – produktutveckling.
Corresponds today to a specialization in Technical Design - Product Development.
Sekretessen gällande teknisk information måste alltså fortfarande gälla.
The confidentiality of technical information should be guaranteed, in other words.
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
teknisk (även: teknologisk)
EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (
Fysisk och teknisk säkerhet - passersystem, brandsäkerhet och LiU-kort.
Physical and technological security; access control, fire safety and LiU cards.
Dessa företag måste stödjas i sin miljö, vare sig den är geografisk eller teknisk.
These businesses need buttressing within their geographic or technological environment.

Användningsexempel för "teknisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishForskning, utbildning och samverkan med teknisk produktutveckling som plattform.
Research, education and cooperation with Engineering Product Development as platform.
SwedishVi uppmuntrar också kvinnliga forskare att engagera sig mer i teknisk forskning.
We are also encouraging women researchers to get more involved in technology research.
SwedishDet behövs inte bara pengar, utan vi måste även erbjuda teknisk sakkunskap.
In the face of the tsunami, European citizens have been amongst the most generous.
SwedishEtt sådant center skulle innebära en teknisk förbättring för Europa, inklusive kolindustrin.
Such a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
SwedishDet finns en annan mer teknisk anledning till att det finns en del nyanser.
Although the designations are fairly similar, there may be very different tariff items.
SwedishSandra Lindqvist läser till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik.
Sandra Lindqvist is studying for an MSc in engineering physics and electrical engineering.
SwedishOpponent var Dr Fredrik Engström, teknisk chef på Vattenfall Hydro.
The opponent was Dr. Fredrik Engström, engineering manager at Vattenfall Hydro.
SwedishHan har läst teknisk fysik och elektroteknik (civ ing) med examen 2013.
At that time I have just finished my college education in China, and studying in [...]
SwedishAngående: Tillgång till finansiering genom EU-programmen för forskning och teknisk utveckling
Subject: Accessing funding under EU Research Technology and Development Programmes
SwedishFAO har bekräftat att det i området finns god teknisk kapacitet för att bygga fartygen där.
It is a matter of absolute necessity that fishing techniques be adapted accordingly.
SwedishDet är en teknisk resurs som gör att vi kan övervaka situationens utveckling mycket närmare.
This issue will be examined in more depth during a later evaluation exercise.
SwedishDetta är vad som krävs för att fortsätta att upprätthålla en avancerad teknisk nivå.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
SwedishOch det är också en teknisk fråga, som Chris Patten helt riktigt just sade.
It is also a matter of technology, as Chris Patten rightly said.
SwedishDärför är det viktigt att ID-kort är aktuella, både visuellt och i teknisk mening.
In this matter we are seeing far too many signs of movement towards a rather cheap form of populism.
SwedishMin egen bror, som är engelsman liksom jag själv, var teknisk ritare.
My own brother, English like myself, was an engineering draughtsman.
SwedishJobb kan också förloras utan liberalisering – som ett resultat av till exempel teknisk modernisering.
The goal of postal reform is not preserving jobs, nor of course reducing them.
SwedishDärför är det viktigt att ID-kort är aktuella, både visuellt och i teknisk mening.
That is why it is vital that ID cards should be up-to-date, both visually and technologically speaking.
SwedishSärskild hänvisning har gjorts till frågan om stöd till forskning och teknisk utveckling.
Aid for research and development was mentioned, in particular.
SwedishEn annan teknisk lösning, som för övrigt redan finns på den spanska marknaden, utesluts däremot.
An alternative, which already exists on the market in Spain, by the way, is being excluded.
SwedishDet är verkligen en tjusig och teknisk text, väldokumenterad, med siffror, kurvor och tabeller.
It truly is a beautiful text, technically, well-researched, with figures, graphs and tables.