"ta sin tillflykt" - Engelsk översättning

SV

"ta sin tillflykt" på engelska

SV

ta sin tillflykt {verb}

volume_up
ta sin tillflykt (även: bege sig)
Det skulle förebygga frustration i förhållandet mellan de två staterna, och de enskilda människorna i de två samhällena skulle inte misströsta och ta sin tillflykt till religiös fundamentalism.
This will prevent frustration in the relationship between the two states and the individuals within those societies will not despair and take refuge in religious fundamentalism.

Användningsexempel för "ta sin tillflykt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI brist på ömhet kan de alltid ta sin tillflykt till choklad utan kakao.
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
SwedishParlamentet visar svaghet snarare än styrka genom att ta sin tillflykt till sådana juridiska knep.
Parliament is showing weakness rather than strength by resorting to such legal manoeuvres.
SwedishAlla som befinner sig i fara måste kunna ta sin tillflykt till Europa.
All those in danger must be able to find refuge in Europe.
SwedishDe har inte en andra stat att ta sin tillflykt till, och därför har de tvingats till en gettotillvaro.
They do not have a second state to resort to and, for that reason, they have been ghettoised.
SwedishDet verkar vara ett praktiskt knep att då ta sin tillflykt till förordningsinstrumentet.
It seems a clever move to resort to a regulation.
SwedishAlla som befinner sig i fara måste kunna ta sin tillflykt till Europa.
We must, indeed, preserve the right of asylum.
SwedishAtt ta sin tillflykt till protektionism är det värsta som kan hända både tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier.
Resorting to protectionism is the worst thing that can happen to emerging and developed economies alike.
SwedishAtt ta sin tillflykt till nya alternativa läkemetoder, vilka fram till idag enbart delvis gått att styrka, är fel väg att gå.
The rush to embrace new, alternative therapies whose effectiveness is so far only partly proven is misguided.
SwedishMånga anser att det är till FN som små länder som inte har något annat sätt att uttrycka sina synpunkter kan ta sin tillflykt.
Many consider that the UN is the refuge of small countries which have no other way of expressing their opinions.
SwedishFörsäkringsgrupper ska till exempel ha möjlighet att ta sin tillflykt till interna modeller av riskbedömning när de beräknar kapital- och solvenskrav.
For example, insurance groups are to be allowed recourse to internal models of risk assessment when calculating capital and solvency requirements.
SwedishEuropaparlamentet är dock inte en vallfartsort som människor kan ta sin tillflykt till som en sista utväg när allt hopp har uttömts överallt annars.
The European Parliament, however, ladies and gentlemen, is not the Sanctuary of Lourdes, to which people can resort when all hope has run out everywhere else.
SwedishDet skulle förebygga frustration i förhållandet mellan de två staterna, och de enskilda människorna i de två samhällena skulle inte misströsta och ta sin tillflykt till religiös fundamentalism.
This will prevent frustration in the relationship between the two states and the individuals within those societies will not despair and take refuge in religious fundamentalism.

Liknande översättningar för "ta sin tillflykt" på engelska

tillflykt substantiv
sin pronomen
ta verb