"tå" - Engelsk översättning


Menade du ta
SV

"tå" på engelska

volume_up
{utr.}
EN
EN

SV
volume_up
{utrum}

1. anatomi

volume_up
toe {substantiv}
Not a single toe in the United States of America.
Ni vet, en geckoödlas tår, som viker sig och viker upp sig som Michael Moschens fingrar.
You know, the toes of the gecko, curling and uncurling like the fingers of Michael Moschen.

Användningsexempel för "tå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄr det samma trippande på vi ser mot Hizbullah på grund av banden till Iran?
The European Council endorsed this approach at its meeting in Brussels on 22 and 23 March 2005.
SwedishÄr det samma trippande på vi ser mot Hizbullah på grund av banden till Iran?
Are we seeing that same ‘softly softly’ approach to Hizbollah because of the Iranian connection?
Swedish. – Jag anser inte att frågan gäller om vi skall trippa på eller inte.
   . I do not think that the issue here is whether or not to take the ‘softly softly’ approach.
SwedishJag har varit tåImodig i ett kvarts sekel och nu pratar du om fattigdom?
A quarter of a century I endured, and now you're pleading poverty?
SwedishDu har tur att jag inte kan andas, annars skulle du få vad du tåI.
You lucky I can't breathe or I'd walk all up and down your ass!
SwedishDet är en annan öm i vår europeiska politik.
This is another weak area in our European policy.
SwedishJag anser att det är dags att sluta smyga på kring den här frågan, och vara hård mot regeringarna och oss själva.
I think it is time to stop pussyfooting around this issue and be tough with governments and tough with ourselves.
SwedishEn parlamentsledamot höll sig ingående sysselsatt med detta och sade sen i onödan att hon kände sig nederländsk från topp till tå.
One Member had a good deal to say in this vein, including, rather unnecessarily, that she felt Dutch through and through.
SwedishI den islamiska världen betraktas kvinnor så att säga som strukturellt mindervärdiga, och det är ingen mening att smyga på kring detta obehagliga faktum.
This is all undoubtedly useful and necessary, but we should ensure that we do not lose sight of a number of essential facts.
Swedishtrampa på en öm
SwedishI den islamiska världen betraktas kvinnor så att säga som strukturellt mindervärdiga, och det är ingen mening att smyga på kring detta obehagliga faktum.
In the Islamic world, women are, as it were, structurally inferior, and it makes no sense whatsoever to tiptoe around this unpleasant fact.
SwedishJag kan försäkra kommissionsledamoten om en sak, och ni kan vidarebefordra detta till er efterträdare, parlamentet kommer att fortsätta att klämma på denna ömma tå.
I can assure you of one thing, Commissioner, and you can pass this on to your successor, Parliament will continue to touch on this sore point.
SwedishDen period som ligger framför oss måste innebär en konsolidering, en förbättring och ett stärkande av det som hittills uppnåtts - en epok av reformer från topp till som Tony Blair uttryckte det.
The forthcoming phase must be geared towards consolidation and improving and strengthening what has been achieved; it must be a period of root and branch and reform, as Tony Blair put it.