"tänka mycket" - Engelsk översättning

SV

"tänka mycket" på engelska

SV tänka mycket
volume_up
{verb}

tänka mycket (även: tänka hårt)

Användningsexempel för "tänka mycket" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan kan mycket väl tänka sig konsekvenserna för välfärdsstaten och för pensionerna.
It is not hard to imagine the effects this will have on the welfare state and pensions.
SwedishFör övrigt gör vi klokt i att inte tänkamycket på de brittiska valen ett tag.
But otherwise I think we would do well not to worry too much about the British elections.
SwedishKan ni tänka er hur mycket mer sant det kommer att bli om norra Afrika får denna rättighet också?
Can you imagine how much more true this will be if north Africa gets this right too?
SwedishVi kan alltså mycket väl tänka oss anslutning före eller efter 2007.
As far as we are concerned, therefore, accession before or after 2007 is indeed possible.
SwedishJag anser att detta är något man måste tänka igenom mycket noggrant.
I think that it is something that should be considered very carefully.
SwedishDen ger verkligen de europeiska institutionerna mycket att tänka på.
Indeed, it provides food for thought for the European institutions.
SwedishNär man lever med tanken på snar död börjar man tänka väldigt mycket på allting.
And when you are faced with the prospect of death very soon, you begin to think very much about everything.
SwedishDessutom kan man mycket väl tänka sig att EU genomför denna åtgärd helt på egen hand.
Furthermore, it is possible to imagine the European Union putting this transaction in place on its own.
SwedishJag kan tänka mig att det mycket väl kan vara så, men det behövs oberoende kontroller även här.
I imagine that that might very well be the case, but independent testing is crucial here, too.
SwedishDärför måste vi tänka igenom mycket noggrant var vi vill använda instrumentet korsfinansiering.
We must therefore think very carefully about where we will apply cross-finance as an instrument.
SwedishVår förvaltning måste tänka över språksektorn mycket noga.
Our administration should be very prudent about the linguistic sector.
SwedishVi måste tänka på att mycket höga summor betalningsbemyndiganden inte utnyttjades under de tre senaste budgetåren.
We must bear in mind that in the last three financial years very high payments were not used.
SwedishDetta kom plötsligt, och jag har mycket att tänka på.
Well, this is very sudden, and I have a lot to think about.
SwedishJag kan mycket väl tänka mig att finansieringen av stiftelser också kan vara ett sätt att lösa våra problem.
I could well imagine the funding of foundations being one way of overcoming our difficulties as well.
SwedishJag anser att vi bör tänka igenom detta mycket noggrant.
I believe that we need to consider that very carefully.
SwedishKommissionen kan mycket väl tänka sig att man tar särskild hänsyn till idrott i förslaget till konstitution.
The Commission can in fact well imagine special attention being paid to sport in the proposed constitution.
SwedishDe länder som redan i dag klagar över att de får betala så mycket borde tänka efter ännu en gång.
The contributing countries which are already complaining about the extent of their payments would do well to consider this.
SwedishDet finns mycket att tänka på i betänkandet.
There is much food for thought in this report.
SwedishHär måste man mycket noga tänka över hela frågan om huruvida det är värt att föra en dialog eller inte.
This is where the whole question of whether or not it is worth engaging in a dialogue is one that has to think about very carefully.
SwedishNär jag har så mycket att tänka på.