"tända eld" - Engelsk översättning

SV

"tända eld" på engelska

SV tända eld
volume_up
{verb}

tända eld

Liknande översättningar för "tända eld" på engelska

tända verb
eld substantiv
tanda verb

Användningsexempel för "tända eld" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen buddistiske munken Ho Tan Ahn begick i går självmord i Vietnam genom att tända eld på sig själv.
Madam President, yesterday in Vietnam, Mr Ho Tan Anh, a Buddhist monk, set fire to himself.
SwedishNi känner alla till Mohammed Bouazizi, mannen som utlöste revolutionen i Tunisien genom att tända eld på sig själv.
You all know about Mohammed Bouazizi, the man who in fact sparked off the revolution in Tunisia by his self-immolation.
SwedishDessa avtal leder till en miljömässig ödeläggelse i de mindre utvecklade länderna som med biologiska mått mätt kan jämföras med att tända eld på Serengeti.
These deals are causing environmental devastation to less developed countries which, in biological terms, is like setting fire to the Serengeti.
SwedishDe är alla dessa fakta som jag hänvisade till i mitt inledande anförande, och andra bevis, att det finns stor fara för att dessa stora lager av mycket allvarliga vapen skulle kunna tända en eld.
There is all this evidence that I referred to in my opening address, and other evidence, that there is a great danger that those large stockpiles of very serious weapons could ignite a problem.