"stycka" - Engelsk översättning

SV

"stycka" på engelska

SV stycka
volume_up
{verb}

1. allmänt

stycka (även: vrida, dela)
stycka (även: binda samman, skarva ihop)

2. historievetenskap

stycka

Synonymer (svenska) till "stycka":

stycka
Swedish

Användningsexempel för "stycka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hartänkt att stycka dig med en yxa Albert... och slå in ansiktet med ett baseballträ.
I thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
SwedishFörhoppningen är självklart att slå ner Rysslands militära styrka och successivt stycka upp dess oändliga territorium.
The aim is clearly to weaken Russia's military force and to gradually dismember this vast territory.
SwedishJag vartvungen att stycka honom med en machete.
Swedishstycka för att dela ut
SwedishDela upp, koppla ifrån, stycka av: recepten är många, planerna talrika, men ingen av dem innehåller ett verkligt alternativ till det överstatliga projektet.
Dividing up, decoupling and chopping up: the recipes are many, the plans numerous, but none of them propose a real alternative to the supranational project.
SwedishDe här investerarna jagar mycket ofta absurt höga tvåsiffriga vinster, vilka de normalt bara kan få genom att stycka upp de förvärvade företagen och sälja av dem bit för bit.
These investors are very often on the look-out for absurdly high two-figure profits, which they can usually only achieve by carving up the acquired enterprises and selling them off bit by bit.