"struntprat" - Engelsk översättning

SV

"struntprat" på engelska

volume_up
struntprat {enb. plur.}
SV

struntprat {enbart pluralis}

volume_up
struntprat (även: nonsens)
volume_up
codswallop {substantiv} [GBR] [vard.]

Användningsexempel för "struntprat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tycker också att det förekommer mycket hyckleri och struntprat i parlamentet.
I also think that there is a lot of hypocrisy and double-speak in this House.
SwedishVi har hört mycket struntprat i dag om gröna arbetstillfällen.
- Madam President, we have heard a lot of nonsense today about green jobs.
SwedishOm de reglerna inte ändras, så är talet om Afrika inget annat än struntprat!
If those rules are not changed, speaking of Africa is no more than hot air!
SwedishVad är det för struntprat – att föreslå ett projekt och sedan försöka sig på en definition?
Who ever heard of such nonsense: to suggest a project and then attempt a definition?
SwedishWynn säger att rådet säger att det inte finns mer pengar: struntprat!
Mr Wynn says that the Council says there is no more money: absolute rubbish!
SwedishFöreställningen att reformerna kommer att upphöra så snart dessa länder tillträder är struntprat.
The notion that reforms will end as soon as those countries accede is nonsense.
SwedishDet är struntprat att säga att fördragsändringar endast kan göras vid regeringskonferensen.
It is nonsense to say that Treaty changes can only be made in the IGC.
SwedishDe gjorde klart för mig att argumenten om till exempel säkerhetsrisker är struntprat.
They made it clear to me that the arguments concerning lack of safety, for example, are nonsense.
SwedishDe moldaviska myndigheternas anklagelser mot Rumänien är struntprat.
The accusations levelled against the Romanian state by the Moldovan authorities are nonsense.
SwedishDet är struntprat, och det verkar inte hjälpa dem särskilt mycket i opinionsundersökningarna.
That really is nonsense and it does not seem to be doing them much good in the opinion polls.
SwedishSlutligen finns det en massa demagogiskt struntprat om en superstat.
Finally, there is a lot of demagogic twaddle about a superstate.
SwedishDet är samma gamla struntprat: de skyller på Schengen, vilket naturligtvis är helt fel.
It is the same old nonsense: they claim that Schengen is to blame, which of course is completely untrue.
SwedishTanken att ekonomisk utveckling ipso facto leder till demokrati kan placeras på museet över struntprat.
The notion that economic development necessarily leads to democracy is absolute nonsense.
SwedishFör att citera en ungersk socialistisk klassiker skulle jag bara vilja säga: ”struntprat!”
To quote a Hungarian socialist classic: 'fiddlesticks!'
SwedishJag måste som vanligt säga att jag aldrig i livet har hört så mycket struntprat förut som i dag.
I have to say, as usual, that I have never heard so much nonsense talked in my life as I have today.
SwedishLåt oss därför inte höra något mer struntprat om denna verksamhet.
So let us hear no more nonsense talked about this affair.
SwedishTalet om en kompromiss mellan de två är farligt struntprat.
Talking of a trade-off between the two is dangerous nonsense.
SwedishJag kan bara säga, att det Gomolka säger bara är struntprat.
I can only say that Gomolka's speech was rather nonsensical.
SwedishDen som läser Olssonbetänkandet vet att det är struntprat.
Anyone who reads the Olsson report knows that this is hogwash.
SwedishI stället är jag bestört över det struntprat vi fått höra.
I, however, am appalled by the waffle that we have been fed.

Synonymer (svenska) till "struntprat":

struntprat