"strida emot" - Engelsk översättning

SV

"strida emot" på engelska

SV

strida emot {verb}

volume_up

Användningsexempel för "strida emot" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är den situationen vi vill undvika, ty det skulle strida emot den inre marknaden.
That is the situation we want to avoid, for it would run counter to the internal market.
SwedishDetta skulle inte bara strida emot våra mål ...
This would not only fly in the face of our aims ...
SwedishNi säger att människor vill ha mer kontroll, men det verkar strida emot ert engagemang för stadgan om grundläggande rättigheter.
You claim that people want more control, but this seems to be in conflict with your commitment to the Charter of Fundamental Rights.
SwedishMot bakgrund av vad kammaren har beslutat framstår dock raden ”p.m.” som rent symbolisk, och att rösta om den nu skulle strida emot vad vi redan har beslutat i plenum.
It now appears from what the House has resolved that the line being marked ‘p.m.’, is a token entry.
SwedishAtt åberopa de etiska normerna i antingen de mest restriktiva eller liberala länderna skulle helt enkelt strida emot Europeiska unionens grundläggande principer.
Relying on the ethical standards of either the most restrictive or the most liberal countries would simply be against the basic principles of the European Union.
SwedishDetta förslag kan jag - uppriktigt sagt - inte stödja, för det stämmer inte, som det påstås, att denna sänkning som vi föreslår skulle strida emot besluten från Berlin.
I cannot, to be quite frank, agree to this proposal, because you are wrong to claim that the reduction which we have proposed contravenes the decisions made in Berlin.
SwedishAlla förslag som minskar de små medlemsstaternas representation i EU:s institutioner, kommer att strida emot de jämställdhetsprinciper som är uttryckliga mål för Europeiska unionen.
Any proposals that diminish the representation of small Member States within the EU institutions will fly in the face of the principles of equality that are the stated aims of the European Union.
SwedishAlla förslag som minskar de små medlemsstaternas representation i EU: s institutioner, kommer att strida emot de jämställdhetsprinciper som är uttryckliga mål för Europeiska unionen.
Any proposals that diminish the representation of small Member States within the EU institutions will fly in the face of the principles of equality that are the stated aims of the European Union.

Liknande översättningar för "strida emot" på engelska

emot preposition
English
emot adverb
English
strida verb
ta emot verb
strida om verb
English
strida mot verb
English
kämpa emot verb
English
upp emot adverb
English