SV

strömning {utrum}

volume_up
strömning (även: ström, riktning, vattendrag)
strömning (även: tidvatten, tid, ström, tendens, stund, ebb och flod)
volume_up
tide {substantiv}
För att vända de politiska strömningarna skyr hårdingarna i Teheran inga medel.
In order to turn the political tide, the hard liners in Tehran have not shrunk from using any means available to them.
Jag hoppas vi aldrig finner anledning att ångra den strömning av optimism på vilken denna åtgärd ser ut att ta sig igenom Europaparlamentet.
Mr President, I hope that we will never have cause to regret the tide of optimism on which this measure seems to be likely to go through the European Parliament.

Användningsexempel för "strömning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt tag såg det ut att finnas en positiv strömning även i Folkrepubliken Kina.
For a while it looked as if the situation were taking a turn for the better in the People's Republic of China too.
SwedishEtt tag såg det ut att finnas en positiv strömning även i Folkrepubliken Kina.
For a while it looked as if the situation were taking a turn for the better in the People' s Republic of China too.
SwedishEn sådan strömning finns bland annat i Nederländerna.
There is such a movement in the Netherlands, among others.
SwedishAllt detta ingår faktiskt i en strömning, som numera är global, där vi kan visa, med fakta i handen, att rökning är skadligt.
Having established that, we can then discuss any other justifications we may wish to.
SwedishFallet med dr Ibrahim är djupt oroande eftersom det utgör en del i en strömning som vi sett öka i Egypten.
The case of Dr Ibrahim is deeply worrying because it is part of a trend that we see increasing in Egypt.
SwedishInom ämnet studerar vi specifikt flöde i porösa material, multifasflöde, strömning med fri yta och icke stationär strömning.
Focus is on flow through porous media, multiphase flow, flow with free surfaces and in-stationary flow.
SwedishAllt detta ingår faktiskt i en strömning, som numera är global, där vi kan visa, med fakta i handen, att rökning är skadligt.
It is, in effect, all part of the realisation throughout the world that smoking is harmful, and we have the figures to prove it.
SwedishJag hoppas vi aldrig finner anledning att ångra den strömning av optimism på vilken denna åtgärd ser ut att ta sig igenom Europaparlamentet.
Mr President, I hope that we will never have cause to regret the tide of optimism on which this measure seems to be likely to go through the European Parliament.
SwedishStödjande mjukvara:       ● Analytiska matematiska modeller för alla laserprocesser        ● FEA (värmeledning, spänningar, strömning (fluid flow): LS-DYNA, ANSYS, mm
Supporting software: ● Analytical mathematical models for all laser processes ● FEA (thermal conductivity, stresses, flow (fluid flow): LS-DYNA, ANSYS, etc.
SwedishDet utvecklas nu en stark strömning, bl.a. i Frankrike, för att Turkiet skall få kandidatstatus på samma grunder som övriga kandidatländer.
There is a strong movement developing, particularly in France, for Turkey to be recognised as having candidate country status on an equal footing with the other applicant countries for enlargement.
SwedishPå senare tid har man kunnat urskilja en liten strömning i den vetenskapliga världen, som försöker undergräva IPCC: s slutsatser genom att peka på andra orsaker till den stigande temperaturen.
Recently a small movement has emerged in the scientific world that is trying to undermine the conclusions of the IPCC, by pointing to other causes of the increase in temperature.

Synonymer (svenska) till "strömning":

strömning
Swedish