"stol" - Engelsk översättning

SV

"stol" på engelska

EN

SV stol
volume_up
{utrum}

stol (även: kateder, professur, lärostol)
volume_up
chair {substantiv}
De intensiva diskussionerna om hälsa och säkerhet har styrts från hans stol.
The intensity of this discussion on health and safety has been led through that chair.
Är det samma kille som satte ett häftstift på sin lärares stol?
Is that the same kid that put the tack...... underneath his teacher's chair last year?
Vi har gett din dejt en ny rejäl stol, och vi bjuder på maten.
We've replaced your date's side with a new chair, a strong one, and the meal's on us.

Användningsexempel för "stol" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishIngen ledamot får rösta för någon annan ledamot från den andra ledamotens stol.
No Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
SwedishJag är stol över att få presentera vinnaren...... av detta årets Sheridan stipendium:
And so I am proud to announce the winner...... of this year's Sheridan scholarship:
SwedishJag ska emellertid inte sticka under stol med att jag är mycket bekymrad i detta avseende.
I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.
SwedishJag skall dock inte sticka under stol med att det fortfarande finns problem på några områden.
I do not want to hide the fact, however, that there are still problems in a few areas.
SwedishJag vill inte inför er sticka under stol med att den sociala dialogen har en lång väg att gå.
I will not hide from you that social dialogue has a long way to go.
SwedishJag skall heller inte sticka under stol med min personliga åsikt.
I make no attempt to conceal my own personal view on this matter.
SwedishDen absurda episod som omger stol nummer 751 och talmannens rösträtt har tydliggjort detta.
The absurd episode surrounding the 751st seat mandate and the President's voting rights made this clear.
SwedishRichard Corbetts gruppordförande sticker inte under stol med detta.
Mr Corbett's group chairman makes no secret of the fact.
SwedishLåt mig gratulera er till er utnämning och er flytt från en stol till en annan.
Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.
SwedishOch personen som sitter på just din stol är också en lögare.
Also the person sitting in your very seats is a liar.
SwedishSamtidigt ska jag inte sticka under stol med att vägen framåt kommer att bli kämpig av flera olika anledningar.
Having said that, I will not hide from you that the road ahead will be tough for a number of reasons.
SwedishJag tänker inte sticka under stol med att detta innebär att en del ordentligt tuffa beslut måste fattas och val göras.
I do not disguise the fact that it involves some pretty tough decisions and choices to be made.
SwedishI enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterar parlamentet att hennes stol är vakant från detta datum.
Pursuant to Rule 4(1) of the Rules of Procedure, Parliament notes the vacancy of her seat from said date.
SwedishInnan jag ger ordet till Theodor Stolojan vill jag välkomna en gäst, ett barn som sitter på stol 505.
Before giving the floor to Mr Stolojan, I should like to welcome a guest of ours, a child who is sitting in seat 505.
SwedishLåt oss inte sticka under stol med att den sortens rättframma samtal är det enda språk som Ryssland förstår.
Let no bones be made about the fact that that sort of forthright talk is the only language Russia understands.
SwedishJag talar till en tom stol, men jag ska säga det ändå. Jag förstår inte riktigt varför det är en skam.
I am talking to her empty seat, but I shall say it anyway: I do not really understand why she thinks this a disgrace.
SwedishI detta fall innebär det att en överviktig patient utan extra avgift ska kunna få en stol som passar honom.
In the present case, this means that obesity patients should be able to obtain a suitable seat at no extra charge.
SwedishMen jag ska inte sticka under stol med att vi måste vi få ett resultat som sammantaget starkt förändrar den nuvarande situationen.
But let me be clear. The overall result must represent a real change from the current situation.
SwedishDet är beklagansvärt att rådets stol står tom, eftersom Europeiska investeringsbanken är ett mellanstatligt organ.
Mr President, it is regrettable that the Council's seat is empty, because the EIB is an intergovernmental instrument.
Swedishtills jag köpte min egen stol och bar runt på den.
So, you know, I met with creationists.