"stillhet" - Engelsk översättning

SV

"stillhet" på engelska

SV stillhet
volume_up
{utrum}

1. allmänt

stillhet (även: ro, lugn)
volume_up
calm {substantiv}
Vi får inte i vårt parlaments stillhet, herr talman, undervärdera omfattningen av de skrämmande problem som skapas.
We should not be lulled by the calm here in Parliament into underestimating just how terrible the problems being created are.
stillhet (även: frid, ro, lugn, ljung)
volume_up
serenity {substantiv}
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Det är en djup känsla av stillhet och uppfyllelse, ett tillstånd som faktiskt genomsyrar och utgör grundvalen för alla känslomässiga tillstånd och all glädje och sorg som kommer i ens väg.
It is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.
stillhet
volume_up
tranquility {substantiv}
stillhet (även: sinneslugn)
volume_up
tranquillity {substantiv}
Andrum är rum som studenter och medarbetare vid LiU kan nyttja för stillhet och reflektion.
The Andrum (room for reflection) is for the use of those seeking tranquillity, silence, reflection, prayer or meditation.
Jag anser att det slutgiltiga prövningen är att vi har sjösatt euron i lugn och stillhet, med folk som förstår att det kommer att bli stabilitet i eurozonen.
I believe that the ultimate test is that we have launched the euro with tranquillity and calmness, with people understanding there will be stability in the euro-zone.
stillhet (även: ro, lugn)
volume_up
quietude {substantiv}

2. poetiskt

volume_up
still {substantiv}

3. "lugn, ro"

stillhet (även: tystnad)
volume_up
quiet {substantiv}
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.

Synonymer (svenska) till "stillhet":

stillhet

Användningsexempel för "stillhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDjupmeditation är en metod för inre vila som innebär att "sitta sig till stillhet".
Deep Meditation is a method of inner rest that means "to sit quietly."
SwedishI stillhet utför de ett mycket värdefullt kulturhistoriskt arbete.
They are involved in low-profile work of valuable cultural importance.
SwedishJag vill inte försena kammaren i onödan, eftersom den i stillhet förbereder sig för att göra sin demokratiska plikt.
I do not want to delay the House unduly as it quietly prepares to go about its democratic duty.
SwedishJag vill inte försena kammaren i onödan, eftersom den i stillhet förbereder sig för att göra sin demokratiska plikt.
   . I do not want to delay the House unduly as it quietly prepares to go about its democratic duty.
SwedishOch de har fortsatt i all stillhet sen dess.
And they've been doing it quietly ever since.
SwedishÅ ena sidan fäller de – någon enstaka gång och i all stillhet – kritiska kommentarer om situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien.
On the one hand, they do – occasionally and quietly – make critical comments about the human rights situation in Saudi Arabia.
SwedishDialogen med banken är bra, även om man i all stillhet ändå kan erkänna att det finns gott om utrymme för förbättringar och att den mycket väl skulle kunna föras mer regelbundet.
When countries join the single currency in future, the situation that we had with Greece and its statistics must be avoided.
SwedishDialogen med banken är bra, även om man i all stillhet ändå kan erkänna att det finns gott om utrymme för förbättringar och att den mycket väl skulle kunna föras mer regelbundet.
Dialogue with the Bank is good, although one might well admit in private that there is plenty of room for improvement and that it could happen on a more regular basis.