SV

stil {utrum}

volume_up
1. allmänt
Händelsenamnen kan ordnas i en katalogstruktur med valfri stil.
The event names may be organized into any directory style structure you wish.
Enligt min åsikt, herr talman, är detta även en fråga om personlig stil.
Also, in my opinion, Mr President, there is also a question of personal style.
Det står i stark kontrast till motiveringens känslomässiga och propagandistiska stil.
It is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Vad innebär egentligen denna nya form och hur ser den nya stilen i samarbetet ut?
So what is this new type and new style of cooperation?
Tänker rådet konfrontera Kosovos myndigheter med frågan om förekomsten av ett fångläger i stil med Guantánamo vid den amerikanska basen Camp Bondsteel?
Will it raise with the Kosovan authorities the question of the existence of a Guantanamo-type prison at the American base of Camp Bondsteel?
Vi måste snabbt genomföra en krisplan i stil med Marshallplanen innan vi blir tvungna att upprepa samma ord igen när ytterligare en tragedi inträffar.
We have to carry out an emergency Marshall-type plan before we find ourselves obliged to repeat the same speeches again when another tragedy takes place.
stil (även: elegans)
volume_up
chic {substantiv}
stil (även: språk, diktion)
stil (även: smak, sinne, blick, näsa, väderkorn)
volume_up
flair {substantiv}
Han utför arbetet utan hövlighet och stil, han bryter in i debatter och uttalar sig utan att ha fått ordet.
He does this job without politeness, without manners, he interferes in debates and speaks out of turn.
stil (även: elegans, bravur)
Det är till och med viktigare för framgången att fullfölja loppet, som den brittiska regeringen gör, med stil och med glans och med reservkrafter över.
It is even more important to success to finish, as the British Government is doing, in style and with panache and with still something to spare in the tank.
stil (även: uttryck, fras, uttryckssätt)
Why don't you stop showing off?
Vad vet vi om landet och människorna som vi låtsas skydda? ~~~ Om byarna där det enda läkemedlet för att stilla smärtan och hungern är opium?
What do we know about the country and the people that we pretend to protect, about the villages where the only one medicine to kill the pain and to stop the hunger is opium?
Därför håller jag med om att vi ska sluta upp med att lämna positiva lägesrapporter i stil med ”Vi bryr oss” och ”Vi har program” och så vidare, när vi vet att det inte fungerar.
I therefore agree that we should stop giving such positive status reports as 'We are concerned' and 'We have programmes' and so on, when we know that it does not work.
Det är en stil som liknar Thatchers och som kan stå oss dyrt.
This is a Thatcher-style touch that could cost us dear.
stil (även: högtravande språk)
2. tryckteknik
stil (även: typ)
Du kan ändra avståndet mellan två bokstäver genom att tilldela den första bokstaven en spärrad eller smal stil.
You can change the spacing between two letters by assigning a locked or narrow spacing to the first letter.
Formatera texten som överskrift med till exempel fet stil, 20 punkters storlek och blå text på gul bakgrund.
Format the text as a heading, for example, in bold 20 point font size, with blue lettering against a yellow background.
När det gäller banktjänster, försäkringar och elektroniska kommunikationstjänster är avtalsvillkoren tyvärr ofta skrivna i fin stil på baksidan av avtalet.
Unfortunately, in the case of banking services, insurance, electronic communication services or tourist services, the contractual clauses are very often written overleaf in tiny letters.
EN

still {adverb}

volume_up
still (även: yet)
You can still intervene and you can still change the Council's mind.
Ni kan fortfarande ingripa och ni kan fortfarande få rådet att ändra sig.
There are still many accidents at sea, and many people are still losing their lives.
Det sker fortfarande många olyckor på sjön, många människor mister fortfarande livet till sjöss.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Det finns fortfarande hinder och motståndet mot att ta bort dem är fortfarande mycket starkt.
still (även: even, yet, as of yet, as yet)
Because this political union is still unfinished and still has no fixed constitutional structures.
Den politiska unionen är ännu ofärdig, den har ännu inte några verkligt fasta författningsgrunder.
Nevertheless, the backlog of commitments still to be processed is enormous.
Trots det är trycket mot ännu ej uttagna medelsbemyndiganden kraftig.
There is still no word on the condition of the Americans and the other hostages.
Ännu inga nyheter om tillståndet för amerikanerna och de övriga i gisslan.
Preparations for monetary policy procedures are still underway.
Förberedelser rörande penningpolitiska förfaranden pågår alltjämt.
Institutional reform is still pending, but it is better that it should be.
Den institutionella reformen kvarstår alltjämt, vilket är bäst.
It still has a fleet of 40 boats, an old fleet still using drift-nets.
Där har man fortfarande ungefär 40 fartyg, redan gamla, alltjämt under egen flagg.
still (även: yet)
There is one point in the social section on which I am not yet in a position to comment, but which I would still like to say something about.
Det finns en punkt på det sociala området, fru ordförande, som jag egentligen ännu inte kan kommentera, men som jag ändock vill säga något om.

Användningsexempel för "stil" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
In this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
SwedishStil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
Style makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
SwedishJag kan inte förstå varför jag förväntade mig mer stil av er konst än av era kläder.
I have no idea why I expected your art to show better taste than your wardrobe.
SwedishDet finns en annan diktatorisk regim i sovjetisk stil i vårt medelhavsgrannskap.
There is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.
SwedishKlicka på fliken Linje och välj pilspetsar för linjerna i kombinationsfältet Stil.
You can select arrowheads for the lines in the Style combo box on the Line tab page.
SwedishMed hjälp av ikonerna där definierar du stil för den markerade linjens ändar.
Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.
SwedishStiL Alpina är en sektion inom Studentidrotten i Luleå som grundades 1975.
StiL Alpina is a section of the Student Sports in Luleå, which was founded in 1975.
SwedishHan har beskrivit något i stil med detta, men kanske inte talat om just en sådan grupp.
He has outlined something of this, but not perhaps talked about that precise team.
SwedishAtt göra detta såsom ledamot i kommittén är i normala fall inte min stil.
To do this, having been a member of the committee, would not normally be my style.
SwedishPå den här sidan i AutoPiloten väljer du en stil för det skapade formuläret.
On this page of the AutoPilot you can select the style of the created form.
SwedishVi riskerar att ge den lagstiftande processen vanrykte om vi fortsätter i samma stil.
If we continue in this vein, we risk bringing the legislative process into disrepute.
SwedishEnligt min åsikt, herr talman, är detta även en fråga om personlig stil.
Also, in my opinion, Mr President, there is also a question of personal style.
SwedishAllt efter stil byts färger, bakgrund, teckensnitt, punkter och linjer.
Colors, background, font, bullets and lines are changed depending on the style.
SwedishDet står i stark kontrast till motiveringens känslomässiga och propagandistiska stil.
It is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
SwedishDe är enorma tavlor föreställande tortyr och maktövergrepp, i Boteros volumiösa stil.
They are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
SwedishHan ledde förhandlingarna i en politisk stil som var positiv och visade på lyhördhet.
He led the negotiations in a very sensitive and positive political style.
SwedishDet vi för närvarande har inför oss är någonting i stil med kampen mellan David och Goliat.
What we have at the moment is something like the battle between David and Goliath.
SwedishVi röstar också emot förslaget i punkt 18 till ett budgetsystem i " federal stil" .
The proposal for a 'federal-style' budgetary system in paragraph 18 is also one we oppose.
SwedishJag gjorde allt för att Ava skulle behålla den stil som jag själv vant henne vid.
Anything to keep Ava in the style to which she had, thanks Iargely to me, become accustomed.
SwedishPå något sätt, Fox, trodde jag att vi skulle färdas... med lite mer stil än det här, baby.
Somehow, Fox, I thought we'd be traveling... in a lot better style than this, baby.

Synonymer (svenska) till "stil":

stil
stila
Swedish

Synonymer (engelska) till "still":

still