SV stig
volume_up
{utrum}

stig (även: bana, gångstig, karriär, väg)
volume_up
path {substantiv}
Andra i denna kammare kämpar med att trampa upp en ny och bakåtsträvande stig inom det sociala området.
But others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
Gå i stället där det inte är någon stig och lämna ett spår.”
Go instead where there is no path and leave a trail'.
Denna kvinna lyfte mig från Nilen och ställde ner mig på kunskapens stig.
This woman drew me from the Nile and set my feet upon the path of knowledge.
stig (även: bana, fil, farled, smal väg)
volume_up
lane {substantiv}
stig (även: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {substantiv}
Ur europeisk synvinkel bör vi akta oss för att själva blockera den stigen.
From the European perspective, we have to guard against being responsible for obstructing the way ourselves.
På det viset kan euron tillåtas falla och räntan skrivs upp, så att tillväxten sjunker och arbetslösheten stiger igen.
In this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment.
På vilket sätt har ni beaktat detta maningsrop utan like som stiger från våra olika samhällen och riktar sig till våra främsta ansvariga europeiska politiker?
In what way, Mr President, did you take into account this unprecedented call from our respective societies to leading European decision makers?
stig
volume_up
boreen {substantiv} [IRL]

Synonymer (svenska) till "stig":

stig
stiga

Användningsexempel för "stig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFinspångs kommun Kontaktperson: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
The municipality of Finspång Contact information: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
SwedishIT-pedagogerna vid LTU: Stig Nilsson Christer Wahlberg
IT educators at the university: Stig Nilsson Christer Wahlberg
SwedishVägra att stiga in eller stig in med högt huvud, utan ånger, och bli på så sätt våra olycksbröder.
Either refuse to enter or enter with your head held high, unabashed, and thereby become our companions in misfortune.
SwedishVi talar alltså för en dubbel stig, herr ordförande.
So what we favour is a twin-track approach.
SwedishDen svenske författaren Stig Dagerman skrev en gång: " För tider utan hopp finns inget värre fängelse än framtiden" .
The Swedish author Stig Dagerman once wrote: ' In times of no hope there is no worse prison than the future.'
SwedishDen svenske författaren Stig Dagerman skrev en gång: " För tider utan hopp finns inget värre fängelse än framtiden ".
The Swedish author Stig Dagerman once wrote: ' In times of no hope there is no worse prison than the future. '
SwedishTill slut vill jag säga att begreppet territoriell sammanhållning egentligen grundades av CPMR under dess dåvarande ordförande Stig Östdahl.
Finally, I wish to say that the concept of territorial cohesion was really originated by the CPMR under its then chairman, Stig Östdahl.
SwedishDialogen med den islamiska republiken Iran om mänskliga rättigheter är, för att tala i bildspråk, en mycket brant och mycket svår stig att bevandra.
Speaking metaphorically, the dialogue with the Islamic Republic of Iran on human rights is very much an uphill struggle.
SwedishStig upp, O lsrael!
SwedishStig åt sidan.
SwedishStig åt sidan.
SwedishStig åt sidan.
SwedishFrån och med i dag tar vi de första stegen på en stig som skall leda till en europeisk union som skall omfatta alla demokratiska stater på denna kontinent.
As from today, we shall be taking the first steps towards a European Union that will comprise all the democratic states of our continent.
SwedishJag stöder de känslor som den danske utrikesministern, Per Stig Møller, nyligen framförde, när han betonade behovet av att EU genomför sina löften till kandidatländerna.
I support the sentiments expressed recently by the Danish foreign minister, Per Stig Møller, when he underlined the need for the EU to deliver on its promises to the applicant countries.